Naš trajnostni razvoj_1

Ustvarimo boljši svet – prevzemimo odgovornost!

Trajnostna strategija

Prevzemanje odgovornosti za nas pomeni, da se ukvarjamo z vprašanji, na katera bomo, danes in tudi jutri, potrebovali odgovore. Še posebej to velja na področjih, kjer ima naše delovanje vpliv na ljudi in okolje.

Trajnostna pobuda Ustvarimo boljši svet nas spodbuja k vsakodnevnemu izpolnjevanju zaveze kakovosti, s čimer podjetje varno in zanesljivo vodimo v prihodnost. To je prihodnost, ki je v harmoniji z okoljem, ki postavlja ljudi v središče našega ravnanja in ki prispeva k bolj trajnostni potrošnji.

Naša vizija je kupcem ponuditi širok nabor trajnostnih izdelkov po najboljši ceni.

Našo obljubo uresničujemo s pomočjo šestih osrednjih tem, in sicer tako, da spoštujemo biotsko raznovrstnost, varujemo podnebje, varujemo vire, pošteno ravnamo, spodbujamo zdravje in krepimo dialog. Lokalno in globalno. Zavzeto in transparentno.

Lidlove trajnostne novice

Naš trajnostni razvoj