Bolje za planet

Ustvarimo boljši svet – za planet s prihodnostjo

Oskrba s hrano in drugim blagom je pogojena z ohranjanjem neokrnjenega okolja, saj brez tega ne bo mogoče zagotavljati dolgotrajne kakovosti in razpoložljivosti naših izdelkov. Hkrati se zavedamo, da naše trgovsko blago vpliva na planet – od pridobivanja surovin in predelave v izdelke do transporta, porabe in odlaganja ostankov končnih izdelkov.

Zato je potrebna naša odgovornost: izvajali bomo več ukrepov, ki ohranjajo planet. Navsezadnje lahko le tako svojim strankam ponujamo pester nabor izdelkov in sebi zagotovimo odpornost za prihodnost.

S konkretnimi cilji in ukrepi prispevamo k varovanju okolja. Ti vključujejo gospodarno ravnanje z viri, izvajanje ukrepov za varstvo podnebja vzdolž celotne verige vrednosti in aktivno prispevanje k varstvu ekosistemov z našim poslovanjem.

Naše zavzemanje za planet

Ustvarimo boljši svet