Ustvarimo boljši svet

Ustvarimo boljši svet – varujmo podnebje!

Podnebne spremembe so eno glavnih okoljskih vprašanj sodobnosti in postajajo prioritetna okoljevarstvena tema. Posamezniki in podjetja imamo s svojim delovanjem velik vpliv na potek podnebnih sprememb. Največji del ogljičnega odtisa celotnega Lidla, skoraj 85 odstotkov, povzroča proizvodnja izdelkov. Izpusti nastajajo tudi v trgovinah, logističnem centru in upravni stavbi ter z voznim parkom. Na omenjene neposredne izpuste imamo velik vpliv in jih lahko z ustreznimi ukrepi preprečimo ali vsaj omejimo. Izpuste toplogrednih plinov obsegov 1 in 2, ki jih ne moremo preprečiti, kompenziramo s certificiranimi podnebnimi projekti.

Leta 2020 smo se kot del Skupine Schwarz pridružili pobudi Science Based Targets (SBT). Pri določanju podnebnih ciljev se tako ravnamo po metodologiji pobude SBT. Gre za zavezništvo nevladnih organizacij in podjetij z namenom uresničevanja pariškega podnebnega sporazuma. Organizacije, ki pristopijo k tej pobudi, opredelijo cilje zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, ki so izračunani na znanstveni podlagi.

V Lidlu Slovenija odločno delamo za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, na kar kaže tudi prehod na 100-odstotno zeleno električno energijo v vseh lastniških nepremičninah, ki smo ga izvedli v začetku poslovnega leta 2022. Prav tako spodbujamo ambiciozne cilje naših dobaviteljev ter pri tem podpiramo in usmerjamo tudi naše poslovne partnerje.

Dobro je vedeti

Kmetijstvo – in s tem tudi proizvodnja živil – letno povzroči približno četrtino svetovne količine izpustov toplogrednih plinov.

Naša predanost v številkah

Za 80 %

bomo zmanjšali izpuste toplogrednih plinov v celotni Skupini Lidl do leta 2030 (v primerjavi z izhodiščnim letom 2019)

%

povprečna izkoriščenost tovornih vozil, kot posledica optimizacije logističnih poti, skladiščnih procesov in sistema naročanja

%

poslovalnic z LED-razsvetljavo

Do leta 2026

si družbe Skupine Lidl prizadevajo, da bi se dobavitelji, ki so odgovorni za 75 odstotkov z izdelki povezanih emisij obsega 3, do leta 2026 zavezali podnebnim ciljem v skladu z merili pobude Science Based Targets

sončnih elektrarn, nameščenih na strehah naših trgovin in logističnem centru Arja vas

%

zelena električna energija, pridobljena iz obnovljivih virov energije, ki jo uporabljajo naše poslovalnice, logistični center in poslovne zgradbe

Ustvarimo boljši svet