Podnebna akademija

LIDLOVA PODNEBNA AKADEMIJA ZA DOBAVITELJE

V Lidlu Slovenija želimo prispevati k doseganju pariškega podnebnega sporazuma, ki si prizadeva za zmanjšanje globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. 

Ambiciozni načrt za doseganje zastavljenih podnebnih ciljev poleg neposrednih izpustov pri našem delovanju vključuje tudi posredne izpuste, ki nastajajo v nabavni verigi dodane vrednosti. Zato želimo tudi svoje dobavitelje motivirati za zmanjšanje izpustov. Dobavitelje, ki so odgovorni za nastanek 75 % z izdelki povezanih izpustov, bomo v Skupini Lidl spodbudili, da si do leta 2026 postavijo lasten podnebni cilj po merilih pobude Science Based Targets.

Zato smo v maju 2024 izvedli prvo Lidlovo podnebno akademijo za dobavitelje. Delavnic se je udeležilo 35 podjetji, med katerimi večina proizvaja izdelke Lidlovih lastnih blagovnih znamk. V sklopu treh delavnic so se predstavniki podjetij naučili izračunati lasten ogljični odtis (obseg 1 in 2), postaviti lastne podnebne cilje in pripraviti načrt konkretnih ukrepov za zniževanje ogljičnega odtisa poslovanja podjetja. Vse delavnice so bile za naše dobavitelje brezplačne.

PODNEBNA AKADEMIJA V ŠTEVILKAH

DELAVNICE

DOBAVITELJEV

Po opravljenem usposabljanju so podjetja opremljena z znanjem za izračun lastnih operativnih izpustov, razvoj lastnih podnebnih ciljev in pripravo ukrepov za uresničitev postavljenih ciljev. Pridobljeno znanje je odlična podlaga za hitrejše in bolj učinkovito zmanjševanje skupnih izpustov v prihodnosti. Lidl Slovenija bo razvoj in uresničevanje podnebnih ciljev skupaj z dobavitelji podpiral in spremljal tudi v prihodnje.

Izobraževanje je potekalo v maju 2024 in je pokrivalo tri tematska področja:

Izračun lastnega ogljičnega odtisa

Izračun lastnega ogljičnega odtisa 

Image_SBT

Oblikovanje podnebnih ciljev

Image_konkretni ukrepi

Konkretni ukrepi za zniževanje ogljičnega odtisa

NAŠE VAROVANJE PODNEBJA

V Lidlu Slovenija odločno delamo za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, na kar kaže tudi prehod na 100-odstotno zeleno električno energijo v vseh lastniških nepremičninah, ki smo ga izvedli v začetku poslovnega leta 2022. Prav tako spodbujamo ambiciozne cilje naših dobaviteljev ter pri tem podpiramo in usmerjamo tudi naše poslovne partnerje.

SODELUJOČI NA PRVI PODNEBNI AKADEMIJI

sodelujoči_1