Varovanje virov

Ustvarimo boljši svet – za gospodarno ravnanje z viri!

Nenehna rast svetovnega prebivalstva in gospodarstva pomeni, da se naravni viri, po katerih tako neustavljivo posegamo, izčrpavajo z doslej neprimerljivo hitrostjo.
Zato v sklopu gospodarnega ravnanja z viri sprejemamo odgovornost za njihovo skrbno rabo. To razumemo kot okolju prijaznejše pridobivanje surovin, več ukrepov v skladu z modelom krožnega gospodarstva, preprečevanje in zmanjšanje količin zavržene hrane ter skrbno rabo pitne vode.

Naravni viri so vrednota, zato z njimi odgovorno ravnamo vzdolž naše celotne verige vrednosti.

Dobro je vedeti

Letos je dan ekološkega dolga za Slovenijo nastopil 18. aprila 2023. Ta datum označuje trenutek, ko smo Slovenci že porabili toliko virov in ekosistemskih storitev, kolikor jih lahko Zemlja na našem območju obnovi v enem letu. To pomeni, da bi, če bi vsi prebivalci Zemlje živeli tako kot Slovenci, več kot osem mesecev do konca leta živeli v tako imenovanem ekološkem dolgu.

Naša predanost v številkah

%

certificiran kakav v izdelkih lastnih blagovnih znamk

Do konca poslovnega leta 2025

bomo uvedli bolj trajnostno nabavno politiko na področju ključnih surovin

Do konca poslovnga leta 2025

želimo, da bo plastična embalaža lastnih blagovnih znamk izdelana tako, da jo bo mogoče v kar največjem deležu reciklirati

trgovin vključenih v projekt Donirana hrana.

Do konca poslovnega leta 2025

bo embalaža lastnih blagovnih znamk v povprečju vsebovala najmanj 25 % reciklata

ton

donirane hrane v sklopu projekta Donirana hrana (stanje 2021)

Naša področja ukrepanja v sklopu teme varovanja virov

Vse naše zaveze najdete na spodnji povezavi

Ustvarimo boljši svet