Biodiverziteta

Ustvarimo boljši svet – za neokrnjeno naravo!

Biotska raznovrstnost je temelj za delujoče in stabilne ekosisteme, s tem pa omogoča tudi pestrejši nabor izdelkov. V Lidlu si prizadevamo, da že na začetku dobavne verige, pri pridelavi rastlin oziroma poljščin, pripomoremo k ohranjanju, varovanju in trajnostni rabi biotske raznovrstnosti. Za dosego trajnostnih ciljev je Lidl razvil pristop, ki ga sestavljajo štirje stebri:
-    Z analizo tveganja ugotavljamo tveganja za poseg v biotsko raznovrstnost v dobavnih verigah in opredeljujemo svoje vplive.
-    Z rednim izvajanjem meddržavnih analiz določamo skupine izdelkov z velikim tveganjem za krčenje biotske raznovrstnosti.
-    Ugotovljena tveganja uravnamo z uporabo standardov, hkrati pa v nabor izdelkov vpeljujemo tudi trajnostne alternative ter se vključujemo v pobude in projekte, ki spodbujajo trajnostne spremembe v panogi.
-    V nabavni strategiji smo opredelili cilje in ukrepe za zaščito biotske raznovrstnosti v dobavnih verigah.

Pri Lidlu zato spodbujamo varovanje in trajnostno izkoriščanje biotske raznovrstnosti.

Več o našem obširnem zavzemanju za varovanje biotske raznovrstnosti najdete v naši zavezi.

Dobro je vedeti

Po navedbah organizacije Greenpeace je na svetu ohranjenih samo še 20 odstotkov pragozda. Vsako minuto ljudje posekamo za 42 nogometnih igrišč pragozda.

Naše zavzemanje v številkah

Največ 50 %

šote v zemlji za lončnice lastnih blagovnih znamk do konca poslovnega leta 2025 – za varstvo močvirij kot edinstvenega življenjskega prostora

Do konca poslovnega leta 2025 se bodo z modulom za zaščito biodiverzitete pri pridelavi sadja in zelenjave, ki so ga družbe Skupine Lidl razvile skupaj z organizacijo GLOBALG.A.P, certificirale biotsko visoko tvegane dobavne verige

Do konca poslovnega leta 2025

bomo vzpostavili dobavno verigo brez krčenja in prekomernega izkoriščanja gozdov

Do konca poslovnega leta 2025

se bomo aktivno vključevali v projekte za ohranjanje biotske raznovrstnosti

%

certificirane kritične surovine do leta 2025 – s tem spodbujamo pridelavo, ki ohranja okolje

Naši ukrepi za varovanje biotske raznovrstnosti

Vse naše zaveze najdete s klikom na spodnji gumb

Ustvarimo boljši svet