Naša strategija za odgovorno uporabo plastike.

REset Plastic

Naša strategija za odgovorno uporabo plastike

Lidl Slovenija se zaveda svoje odgovornosti do družbe in okolja. Pomembno vlogo pri tem igra tudi odgovorna raba virov. Zato želi Lidl Slovenija do leta 2025 za 30 % zmanjšati delež plastike v embalažah izdelkov lastnih blagovnih znamk ter do leta 2025 doseči, da bodo vse embalaže izdelkov lastnih blagovnih znamk v največji možni meri primerne za recikliranje.

Ti ukrepi so del mednarodne strategije za odgovorno uporabo plastike REset Plastic skupine Schwarz, ki se ji je podjetje Lidl Slovenija kot del mednarodne Skupine Lidl pridružilo. Celostni pristop obsega izogibanje, oblikovanje, recikliranje in odstranjevanje ter inovacije in ozaveščanje. Tako se zmanjša uporaba plastike, cikli pa se sklenejo.

Naši cilji za uporabo plastike

%

Do leta 2025 želimo v povprečju uporabiti vsaj 25 % reciklata v embalaži lastnih blagovnih znamk.

%

Do leta 2025 želimo vso plastično embalažo izdelkov Lidlovih blagovnih znamk izdelati tako, da jo bo mogoče v največji meri reciklirati.

%

Do leta 2025 želimo za 20 % zmanjšati uporabo plastičnih materialov v embalaži Lidlovih lastnih blagovnih znamk.

Področja dejavnosti strategije REset Plastic

REset Plastic

REduce (zmanjševanje)
Plastiki se izogibamo, kjer koli je to mogoče in primerno.

REdesign (preoblikovanje)
Izdelke načrtujemo tako, da omogočajo recikliranje in zapiranje zank.

REcycle (recikliranje)
Zbiramo, sortiramo, recikliramo in zapiramo kroge.

REmove (odstranjevanje)
Podpiramo odstranjevanje plastičnih odpadkov iz okolja.

REsearch (raziskovanje)
Vlagamo v raziskave in razvoj inovativnih rešitev ter zagotavljamo informacije o recikliranju in varovanju naravnih virov.