Izdelki iz bombaža, pridelanega v Afriki (pobuda »Cotton made in Africa«)

Pobuda »Cotton made in Africa«

NAŠA ZAVEZA ZA TRAJNOSTNO TEKSTILNO DOBAVNO VERIGO

Skupina Lidl je od februarja leta 2020 članica pobude »Cotton made in Africa« (CmiA).

S sodelovanjem pri pobudi se že na začetku svoje dobavne verige aktivno zavzemamo za trajnostno pridelavo bombaža v Afriki in zagotavljamo, da se surovine, uporabljene v lastnih blagovnih znamkah, pridobivajo in črpajo pod odgovornejšimi pogoji.
S certifikatom izbranih tekstilnih izdelkov »Cotton made in Africa« dokazujemo, da našo korporativno dolžnost v zvezi s socialnimi in okoljskimi standardi izpolnjujemo že na začetku dobavne verige.

Stranke z nakupom Lidlovega tekstilnega izdelka z oznako CmiA podpirajo pobudo »Cotton made in Africa«. S povečanim povpraševanjem po tekstilu, izdelanem iz bolj trajnostnega bombaža, se lahko vedno več afriških malih kmetovalcev nauči okolju in zdravju prijaznejših postopkov pridelave, s katerimi izboljšujejo svoje življenjske razmere in varujejo okolje.

Naša zaveza je dolgoročno naravnana, v naslednjih letih pa jo želimo še razširiti: do konca leta 2022 bomo dobavljali izključno 100-odstotno trajnostno pridelan bombaž. To bomo dosegli s sodelovanjem s pobudo CmiA in z različnimi certificiranji, kot sta »Global Organic Textile Standard« (GOTS) in »Organic Cotton Standard« (OCS).

O pobudi »Cotton made in Africa«

Logo CmiA

»Cotton made in Africa« je mednarodno priznan standard za trajno pridelavo bombaža v Afriki. Pobuda se pod to znamko od leta 2005 zavzema za varstvo okolja ter za boljše delovne in življenjske pogoje za male kmetovalce in delavce v obratih za čiščenje bombaža. Tako pobuda prispeva k boljšim družbenim, gospodarskim in ekološkim pogojem pridelave bombaža v Afriki. Pobuda se z vzpostavljanjem partnerstev s tekstilnimi podjetji osredotoča v povpraševanje po trajnostno pridelanem bombažu, ki ga oglašuje pod znamko »Cotton made in Africa«.


Podjetja za pridelavo bombaža, ki so člani pobude »Cotton made in Africa«, za male kmetovalce izvajajo usposabljanja s področja kmetijstva in poslovanja. Pridobljeno znanje prispeva k učinkovitejši in hkrati okolju prijaznejši pridelavi bombaža ter v dobiček usmerjenemu upravljanju obratov. Mali kmetovalci skozi bolj trajnostno kmetijstvo postajajo manj odvisni od podnebnih sprememb in cenovnih nihanj ter zagotavljajo osnovo za prihodek in življenje tudi naslednjim generacijam. Njim se pomaga tako, da se jim ponudi priložnost za samostojno izboljšanje svojih življenjskih pogojev.

Več informacij o pobudi »Cotton made in Africa« najdete tu.

Prizadevamo si za zagotavljanje boljših življenjskih in delovnih pogojev malih kmetovalcev v Afriki.
Bombažna polja.
100-odstotno trajnostno pridelan bombaž.