Vetrna elektrarna

Zelena elektrika v Lidlu Slovenija

V Lidlu Slovenija smo s 1. marcem 2022 na vseh svojih lastniških lokacijah prešli na 100-odstotno zeleno elektriko. Gre za korak k uresničevanju podnebne strategije s konkretnimi podnebnimi cilji, ki se ravnajo po metodologiji pobude Science Based Targets. S tem želimo prispevati k doseganju pariškega podnebnega sporazuma, ki si prizadeva za zmanjšanje globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Prvi korak k oblikovanju podnebne strategije je bil izračun naše ogljičnega odtisa, kjer smo analizirali, kje nastaja (največ) izpustov. Med prvimi ukrepi je bil prehod na uporabo 100-odstotne zelene električne energije na vseh lastniških lokacijah, ki smo ga v Lidlu Slovenija izvedli s 1. marcem 2022. Tako smo svoj ogljični odtis zmanjšali za 86 % (v primerjavi z letom 2019).

Skupina Schwarz je že avgusta 2020 uradno pristopila k pobudi Science Based Targets in se zavezala k oblikovanju znanstveno utemeljenih podnebnih ciljev, t. i. Science Based Targets. Konkretno želi Skupina Lidl do leta 2030 za 80 % zmanjšati izpuste, ki nastajajo med obratovanjem (v primerjavi z letom 2019).

Kot del Skupine Schwarz smo tudi v Lidlu Slovenija na podlagi izmerjenega zdajšnjega ogljičnega odtisa oblikovali konkretne cilje in ukrepe, ki vodijo v zmanjševanje izpustov CO₂ pri delovanju podjetja. V skladu z Lidlovo podnebno strategijo sledimo principu, da se bomo nastanku izpustov najprej poskušali v največji meri izogniti oziroma jih zmanjšati. Šele če to ne bo mogoče, bomo uporabili ukrep kompenziranja.

 

sončnih elektrarn na strehah Lidlovih trgovin in logističnega centra Arja vas

polnilnic za električna vozila

%

zelena elektrika na vseh lastniških lokacijah