Učinkovito upravljanje z energijo

Učinkovito upravljanje z energijo

Certifikat ISO 50001

Tehnična strokovna organizacija DEKRA je Lidlu Slovenija leta 2019 podelila mednarodno priznan certifikat ISO 50001 in s tem potrdila, da v podjetju energetsko učinkovito upravljamo svoje nepremičnine: upravno stavbo, logistični center v Arji vasi in trgovine.

Standard ISO 50001 se podeljuje podjetjem, ki trajnostno in učinkovito upravljajo energijo. Ponuja jim platformo za nadaljnje spremljanje kazalnikov energetske učinkovitosti, določitev področij, na katerih so možne izboljšave, nadzorovanje izvedenih energetskih ukrepov ter aktivno delovanje zaposlenih na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Vse z namenom optimalne izrabe energetskih virov in manjše porabe energije.

Certifikat ISO 50001 je rezultat prizadevanj Lidlovk in Lidlovcev za zmanjšanje rabe energije in izboljšanje energetskega upravljanja ter dokazuje, da uresničujemo svoje zaveze na področju naše trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet. Okolju prijaznim energetskim ukrepom se bomo intenzivno posvečali tudi v prihodnjih letih.

Posodabljanje in avtomatizacija stavb

Energetsko učinkovitost smo povečali tudi s posodobitvijo tehnične opreme svojih nepremičnin na številnih lokacijah. Neučinkovite naprave in tehnologije smo nadomestili z novimi, energetsko učinkovitejšimi, ter pri tem upoštevali visoke interne standarde gradnje.

Namestili smo LED-luči za umetno razsvetljavo in uvedli energetsko bolj učinkovite hladilne vitrine. Postopno smo nadomeščali obstoječe naprave za ogrevanje/hlajenje s sodobnimi toplotnimi črpalkami in posodabljali prezračevalne naprave oziroma jih nadomestili s takšnimi, ki zagotavljajo visoko stopnjo rekuperacije energije.

Avtomatizacija stavb zmanjšuje potrebo po energiji. Vključuje tako nadzor in optimizacijo porabe energije kot tudi spremljanje delovanja dljučnih naprav v stavbi. V Lidlu Slovenija izvajamo na primer časovno preklapljanje razsvetljave in prezračevalnih sistemov ter v posameznih trgovinah uravnavamo razsvetljavo glede na količino dnevne svetlobe ali prisotnost ljudi. Naš sistem ogrevanja in hlajenja je tehnično zasnovan tako, da hkratno ogrevanje in hlajenje ni mogoče. Prav zaradi stalnega spremljanja in analiziranja porabe energije se na odstopanja lahko hitro odzovemo.