Temeljna načela podjetja

Naša temeljna načela podjetja izražajo »duha« oz. naravnanost našega podjetja. Nudijo nam zanesljiv okvir, kako ravnati na vseh nivojih, v vseh naših poslovalnicah in drugih enotah podjetja. Na ta način vsi skupaj stremimo k skupnim ciljem podjetja.

Zadovoljstvo kupcev usmerja naše poslovanje.
Najboljše razmerje med ceno in vrednostjo določa naš tržni položaj.
Nadaljnjo rast nam zagotavljajo nenehne izboljšave v poslovalnicah in stalna širitev prodajne mreže.
Kot podjetje z mnogimi poslovalnicami delujemo sistemsko.
Kratke odločitvene poti in enostavni delovni procesi zagotavljajo naš uspeh.
Dosledno spoštujemo zakonske predpise in interne smernice podjetja.
Pri vsakdanjem poslovanju prevzemamo ekonomsko, družbeno in okoljevarstveno odgovornost.
Poštenost je zapoved za vse zaposlene.
Medsebojno se spoštujemo in spodbujamo.
Dogovore spoštujemo v ozračju zaupanja.
Pohvale, priznanja in sposobnost sprejemanja kritike pri vsakodnevnem delu pripomorejo k dobremu delovnemu vzdušju.
Smo vztrajni in zanesljivi – nadomeščanje na posameznih delovnih mestih je vedno zagotovljeno.