LIDL SLOVENIJA JE SPODBUJEVALEC RASTI IN RAZVOJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA TER GENERATOR NOVIH DELOVNIH MEST

02.03.2023 11:00:00 | Komenda

Študija centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Komenda, 2. marec 2023 – Vsak evro, ki ga Lidl Slovenija plača dobaviteljem, skozi celotno dobavno verigo slovenskega gospodarstva ustvari skoraj 80 centov nove dodane vrednosti. Prek te verige pa Lidl v Sloveniji poleg svojih zaposlenih dodatno podpira še približno 4000 delovnih mest. To kaže študija Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (CPOEF), ki je za Lidl Slovenija opravil analizo učinkov delovanja podjetja na slovensko gospodarstvo. Ob tem Lidl Slovenija v trajnostnem poročilu za leti 2020 in 2021 Trajno = Sijajno celostno in sistematično predstavlja tudi svoja prizadevanja in učinke na okolje in družbo na področju trajnostnega delovanja.

Študija, ki jo je izvedel Center poslovne odličnosti (CPOEF), kaže, da narodnogospodarski učinki Lidla Slovenija glede na podatke iz obdobja 2018 do 2021 presegajo njegove neposredne učinke na trg. Tako denimo multiplikativni učinek povpraševanja, ki ga Lidl Slovenija ustvarja pri dobaviteljih, poleg potrošnje generira tudi dodano vrednost.

»Kot eden večjih trgovcev se v Lidlu Slovenija zavedamo svojega prispevka k rasti in razvoju slovenskega gospodarstva. Zato krepimo sodelovanje s slovenskimi dobavitelji, ki jih je zdaj že približno 250, odpiramo jim vrata na trge v tujini, kjer delujejo podjetja iz Skupini Lidl, prav tako s partnerji iz Slovenije izvajamo večino infrastrukturnih in drugih naložb podjetja,« je povedal Ivan Udiljak, generalni direktor Lidla Slovenija.

Ob tem Udiljak napoveduje, da bo Lidl tudi v letu 2023 nadaljeval širitev mreže trgovin, tako načrtujejo, da bodo ob koncu poslovnega leta s svojimi lokacijami še bliže slovenskim kupcem. S tem ostajajo pomemben spodbujevalec rasti in razvoja slovenskega gospodarstva ter generator novih delovnih mest.

Dobavitelji prek Lidla ustvarjajo dodatno povpraševanje

Študija CPOEF kaže, da je za vsak evro Lidlovega povpraševanja pri dobaviteljih, katerih izdelki so na voljo v Lidlovih trgovinah, ustvarjenega za 1,58 evra agregatnega povpraševanja v slovenskem gospodarstvu. To pomeni, da vsak evro, ki ga Lidl plača dobaviteljem, omogoči še dodatnih 58 centov povpraševanja. Ta učinek je še nekoliko močnejši pri preostalih dobaviteljih, tistih, ki sodelujejo pri Lidlovih investicijah v infrastrukturo in drugih naložbah podjetja, kjer je multiplikativni učinek 1,64 evra. Multiplikator na panožni ravni trgovine na drobno (razen z motornimi vozili) je sicer 1,50 evra.[1] Iz tega je mogoče sklepati, da Lidl Slovenija prek svoje mreže dobaviteljev pušča močne sledi v slovenskem gospodarstvu.

»Zelo široka in razvejena mreža podjetij, ki dobavljajo blago in storitve Lidlu Slovenija, pomeni, da se Lidlovo povpraševanje učinkovito prenaša na preostanek slovenskega gospodarstva. Neposredni Lidlovi dobavitelji namreč s prenosom povpraševanja na svoje nabavne trge širijo krog vpliva in nadalje prispevajo h kumulativnemu učinku na gospodarstvo,« je pojasnil dr. Črt Kostevc, soavtor študije s Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Dobaviteljem odpirajo vrata v Lidlovo mednarodno prodajno mrežo

Poleg vpliva, ki ga ima Lidl Slovenija na povečanje povpraševanja pri dobaviteljih doma in s tem na multiplikativne učinke, pa podjetje odpira vrata dobaviteljem tudi na tuje trge. Izdelke lokalnih dobaviteljev trenutno izvažajo že v 26 držav, v katerih delujejo podjetja iz Skupine Lidl, število dobaviteljev, ki jim Lidl omogoča izvoz v tujino, pa iz leta v leto narašča.

Koledarsko leto 2022 je bilo za izvoznike v Lidlovo mednarodno prodajno mrežo izredno uspešno, razkrivajo v Lidlu Slovenija. V minulem letu je tako 40 slovenskih dobaviteljev v druge države, kjer posluje Lidl, izvozilo za več kot 60 milijonov evrov blaga.

Študija je pokazala, da se je med letoma 2019 in 2021 neposredni učinek izvoza, ki ga Lidl Slovenija omogoča svojim dobaviteljem, gibal med 23 in 50 milijoni evrov. Če upoštevamo tudi posredne in multiplicirane učinke izvoza,[2] pa skupni vpliv naraste na med 42 in skoraj 85 milijoni evrov.

15 let na trgu – skoraj pol milijarde evrov investicij

Poleg sodelovanja s slovenskimi dobavitelji izdelkov in vpliva na izvoz pa je po podatkih Lidla Slovenija podjetje v zadnjih 15 letih pomembno prispevalo k slovenskemu gospodarstvu tudi na področju investicij. Odkar so vstopili na slovenski trg, je podjetje imelo za več kot 455 milijonov evrov investicij (vključno s poslovnim letom 2021). Prav tako so v tem obdobju slabih 350 milijonov evrov namenili za trošarine in okoljske dajatve.

Kot eden večjih zaposlovalcev vračajo slovenskemu gospodarstvu

Vse od prihoda na slovenski trg si v Lidlu Slovenija prizadevajo za zagotavljanje stimulativnih pogojev dela za zaposlene, ki jih je zdaj že skoraj 2000, njihov razvoj in odličnost kadrovskih praks. To potrjuje tudi uveljavljena neodvisna mednarodna ustanova Top Employers Institute, ki je letos Lidlu Slovenija že četrtič podelila mednarodni certifikat Top Employer Slovenija 2023 in Top Employer Europe 2023.[3]

Med svojimi najpomembnejšimi prednostmi uglednega delodajalca navajajo dobre pogoje dela, ki zagotavljajo varnost in pošteno plačilo, ki je vseskozi nad povprečjem v trgovski panogi, ter odlične priložnosti za karierni razvoj. V 15 letih delovanja na slovenskem trgu je Lidl za plače, regres, prispevke in davke iz tega naslova namenil skoraj 390 milijonov evrov. Hkrati pa je v obdobju zadnjih petih let vplačal dobre štiri milijone evrov v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za svoje zaposlene.

Poleg svojih zaposlenih dodatno podpirajo še 4000 delovnih mest

Študija CPOEF je pokazala, da Lidl Slovenija poleg svojih zaposlenih prek dobaviteljske mreže in s prenosom povpraševanja po dobaviteljski mreži v Sloveniji dodatno podpira še približno 4000 delovnih mest.

Soavtorica študije dr. Tjaša Redek dodaja: »Za primerjavo lahko navedemo podatek, da je imela leta 2021 povprečna gospodarska družba (brez s. p. in zadrug) 7,5 zaposlenega, gospodarska družba v panogi trgovine na drobno (G 47) pa dobrih 11 zaposlenih. Podatki Sursa (2023) kažejo tudi, da je bilo na primer oktobra 2022 po registrskih podatkih delovno aktivnih 930 tisoč ljudi, kar pomeni, da podjetje posredno pomaga ohranjati še 0,4 odstotka delovnih mest v Sloveniji.«

Trajno = Sijajno: veliki premiki na področju trajnosti

Lidlov trajnostni prispevek in prizadevanja za ustvarjanje boljšega sveta so podrobno predstavljeni v drugem trajnostnem poročilu Lidla Slovenija Trajno = Sijajno, ki je bilo objavljeno konec leta 2022. V njem so na voljo ključne informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih pristopih ter ciljih in dosežkih podjetja. Ob objavi trajnostnega poročila so v Lidlu Slovenija poudarili, da so v preteklih dveh letih na področjih družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja dosegli velike premike, še posebej pri porabi energentov, optimizaciji logistike in porabi plastike. Nadgradili so strateške procese, ki se odlikujejo po do okolja prijaznejših praksah, sprejeli ukrepe za rast in razvoj zaposlenih ter podprli pobude za dobrobit skupnosti. Med slednjimi izstopajo dolgoletno partnerstvo z Zvezo za šport invalidov Slovenije – Slovenskim paralimpijskim komitejem, prizadevanja za zmanjšanje količin zavržene hrane, ki so z vpeljavo slovenskega dne brez zavržene hrane (24. april) postala vseslovenska, številne humanitarne akcije in druge pobude za pomoč ljudem in živalim.

Trajnostno poročilo je bilo pripravljeno v skladu z mednarodnimi smernicami trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative), predstavlja pa tudi Lidlova prizadevanja za doseganje trajnostnih ciljev Združenih narodov SDG (Sustainable Development Goals).

PRILOGA:

Infografika: ekonomski, družbeni in trajnostni vpliv Lidla Slovenija

[1] Vir: študija centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

[2] Učinke, ki jih ima omenjeno izvozno povpraševanje na preostalo slovensko gospodarstvo. Vir: Študija Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

[3] Ker je Lidl letos na nacionalni ravni prestižni certifikat pridobil kar v skupno 28 državah, je postal tudi Top Employer Europe. Certifikata Top Employer Slovenija in Top Employer Europe je Lidl Slovenija sicer prejel že v letih 2022, 2018 in 2017.

 

Kontakt za medije


Kategorije


Prenesi

Prenesi (3.56 MB)

Deli

Več
Additional reports