TOP EMPLOYER 2023: LIDL SLOVENIJA ŽE ČETRTIČ MED NAJBOLJŠIMI DELODAJALCI V SLOVENIJI IN EVROPI

17.01.2023 09:00:00 | Komenda

Z leve: Tina Poje, vodja kadrovanja in odnosov z zaposlenimi; Sara Habjan, vodja rekrutinga in kadrovskega marketinga ter Anna Wieczorek, direktorica kadrov v Lidlu Slovenija

Z leve: Tina Poje, vodja kadrovanja in odnosov z zaposlenimi; Sara Habjan, vodja rekrutinga in kadrovskega marketinga ter Anna Wieczorek, direktorica kadrov v Lidlu Slovenija

Uveljavljena mednarodna neodvisna ustanova Top Employers Institute je podjetje Lidl Slovenija že četrtič prepoznala kot odličnega delodajalca in mu za leto 2023 podelila mednarodni certifikat Top Employer Slovenija in Top Employer Europe.* Certifikat Top Employer prejmejo podjetja, ki s svojimi izjemnimi kadrovskimi praksami, razvojnimi programi za zaposlene ter skrbjo za pozitivno in prijetno delovno okolje izstopajo v svetovnem merilu.

S ponovnim prejemom certifikata v Lidlu Slovenija dokazujejo, da na področju razvoja kadrov in zagotavljanja poštenih delovnih pogojev za svoje zaposlene, še posebej zadnja leta, nadpovprečno izstopajo.

»Ponovni prejem certifikata Top Employer je dokaz, da stalna rast na področju zagotavljanja odličnih delovnih pogojev ter skrbi za razvoj Lidlovk in Lidlovcev ostaja strateška usmeritev podjetja. S poudarkom na usposabljanju sodelavcev, nenehnem učenju, razvoju kariernih poti in vzpostavljanju trdne kulture podjetja, ki temelji na skupnih vrednotah – uspešnosti, dinamičnosti, skrbnosti, poštenosti ter povezanosti – krepimo zavezo dobrega zaposlovalca. Strateško kadrovsko načrtovanje je temeljni gradnik za zagotavljanje zaupanja naših sodelavcev, ki želijo z nami napredovati, pa tudi na novo zaposlenih in drugih deležnikov, s katerimi Lidl Slovenija gradi svojo zgodbo,« je povedala Anna Wieczorek, direktorica resorja Kadri v Lidlu Slovenija.

Ob tem Anna Wieczorek poudarja, da je ena ključnih vrednot, ki jim sledijo, tudi varnost. »Slednja je za naše zaposlene, še posebej po obdobju negotovosti na globalni ravni, ključna. Varnost tako ne pomeni le korektnega plačila, ampak tudi vzdušje, skrb za dobro počutje in razvoj. In zagotavljanju tega bomo prioritetno sledili tudi v prihodnje.«

Stavijo na rast in prilagodljivost

Vse od prihoda na slovenski trg si v Lidlu Slovenija prizadevajo za zagotavljanje stimulativnih pogojev dela, razvoj zaposlenih in odličnost kadrovskih praks. Kot najpomembnejši dejavnik pa v podjetju navajajo dobre pogoje dela, ki omogočajo varnost, pošteno plačilo in odlične priložnosti za karierni razvoj.

Z digitalizacijo kadrovskih praks krepijo povezanost

Ponosni so tudi na fleksibilne modele delovnega časa, tako v prodaji, skladišču kot upravi, kjer sledijo konceptu »own time« ter ponujajo možnost za delo od doma. Kot prednost omenjajo usmeritev v digitalizacijo: zaposlenim je poleg klasičnih internih komunikacijskih kanalov na voljo mobilna aplikacija za spremljanje informacij o podjetju in povezovanje s sodelavci. Prek aplikacije imajo zaposleni vpogled v svoje osebne podatke, delovni čas, plačo, obenem pa lahko svoje podatke in dogodke sami urejajo. V okviru digitalizacije ponujajo tudi številna e-izobraževanja za vse skupine zaposlenih.

V primerjavi s prejšnjim letom v nekaterih kategorijah še boljši

Pri ocenjevanju za certifikat Top Employer v letu 2023 so v Lidlu Slovenija s svojimi praksami presegli številna podjetja, v nekaterih kategorijah pa glede na pretekla leta presegajo celo sami sebe.

»Še posebej odlični smo se v primerjavi z drugimi ocenjevanimi podjetji izkazali v digitalizaciji kadrovskih praks, krepitvi znamke delodajalca, razvoju talentov, postopku zaposlovanja, krepitvi dobrega počutja zaposlenih ter vključevanju ciljev in vrednot podjetja v kadrovske prakse. Ker smo v postopku certificiranja sodelovali že večkrat, opažamo tudi napredek pri lastnih ocenah v primerjavi z rezultati ocenjevanja v preteklih letih. Slednje je rezultat dejstva, da stalno razvijamo nove kadrovske prakse in nadgrajujemo obstoječe,« je povedala Tina Poje, vodja kadrovanja in odnosov z zaposlenimi v Lidlu Slovenija.

V tem kontekstu postavljajo v ospredje:

  • ob 15-letnici delovanja v minulem letu so javnosti predstavili model zaposlitve, poimenovan Lidlova 36-tka. Za delovna mesta prodajalec, skladiščnik in viličarist so določili 36-urni delovni teden kot polni delovni čas;
  • zaposlenim in njihovim družinam so na voljo številne ugodnosti in dejavnosti, ki pripomorejo k uravnoteženju poklicnega in zasebnega življenja ter dobremu počutju, vseh zaposlenih. Kot nosilci polnega certifikata Družini prijazno podjetje redno izvajajo razne aktivnosti od simboličnega darila ob rojstnem dnevu, zabave za najmlajše ob novem letu, brezplačnega letovanja za otroke zaposlenih, poletnega jezikovnega tabora za najstnike zaposlenih do možnosti »službenega odklopa« in še česa;
  • nadgradnjo projekta Promocija zdravja na delovnem mestu, ki v dobrem desetletju izvajanja prehaja v celostno strategijo za dobro počutje na delovnem mestu ter zunaj njega;
  • uspešnost projektov za nagovor potencialnih novih kandidatov, s katerimi so nagovorili raznolike ciljne skupine na izzivov polnem trgu zaposlovanja;
  • izvedbo programov, kot je Študent+, ki mladim omogočajo pridobivanje bogatih izkušenj in spoznavanje dela v mednarodnem podjetju.

Pogled naprej

Tudi v letošnjem letu napovedujejo, da bodo dinamično, načrtno in strateško krepili svojo zavezo dobrega zaposlovalca ter se prilagajali potrebam trga in zaposlenih. Pri tem bodo v ospredju še naprej zaposleni, ki so ambasadorji znamke delodajalca ter vseh prednostih, ki jih Lidl Slovenija kot delodajalec ponuja.

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si
0807060

Kategorije


Deli

Več
Additional reports