LIDL SLOVENIJA ŽE DRUGIČ ZAPORED NAGRAJEN ZA ODLIČNE PROJEKTE ZNAMČENJA DELODAJALCA

Employer Brand Awards Adria

15.12.2023 11:00:00 | Komenda

EB Awards Adria

Lidl Slovenija je na regionalnem dogodku Employer Brand Awards Adria 2023 prejel tri nagrade za projekte na področju znamčenja delodajalca: nagrado za najboljšo znamko delodajalca v sektorju trgovine na drobno (Best employer brand in retail sector), veliko nagrado za Slovenijo (Grand prix Slovenia) ter nagrado za najboljši program dobrega počutja (Best well-being program) za »Dober lajf«, strategijo dobrega počutja zaposlenih, ki so jo oblikovali letos.   

V podjetju Lidl Slovenija že vrsto let veliko pozornost namenjajo dobremu počutju svojih zaposlenih, pri čemer zanje nenehno razvijajo programe različnih vrst ugodnosti. V iztekajočem se letu so izvedli več projektov, s katerimi krepijo zavezo dobrega zaposlovalca in obenem odgovarjajo tudi na izzive zaposlovanja na trgu. Podjetje namreč s stalno širitvijo svoje mreže trgovin vseskozi zaposluje nove sodelavce. Tik pred koncem leta so obeležili nov mejnik – presegli so številko 2000 zaposlenih.

Uspešnost kadrovskih projektov Lidla Slovenija in njihov doprinos k strateški gradnji znamke delodajalca sta bila prepoznana tudi s strani žirije natečaja Employer Brand Awards Adria 2023, ki združuje strokovnjake kadrovske stroke iz več držav Jadranske regije. Izpostavili so, da podjetje vsako leto uspe izboljšati že tako uspešne aktivnosti s področja razvoja zaposlenih, dobrega počutja, dogodkov za zaposlene, študentskih programov in pridobivanja novih zaposlenih, s čimer izkazujejo nenehna prizadevanja za zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.

Anna Wieczorek, direktorica kadrov v Lidlu Slovenija, ob prejemu nagrad poudarja: »Ponosni smo, da so bili naši projekti s področja znamčenja delodajalca nagrajeni že drugič zapored. To potrjuje, da smo pri snovanju in izvajanju projektov inovativni, drzni ter da z njimi uspešno nagovarjamo tako Lidlovke in Lidlovce kot tudi potencialne kandidate za zaposlitev. Vse to ne bi bilo mogoče brez povezane kulture kot ene temeljnih vrednot našega podjetja, ugodnih pogojev dela, poštenega plačila in odličnih priložnosti za karierni razvoj.«

Lidlova strategija dobrega počutja Dober lajf združuje štiri stebre: Dobro počutje, Dobro kariero, Dobro ekipo in Dobre dodatke. S tem postavljajo nove standarde v kadrovskih praksah, saj ustvarjajo okolje, ki pripomore k dobremu počutju zaposlenih celostno in na več nivojih. Strategija je oblikovana na način, da uspešnost in učinkovitost posameznega ukrepa merijo s pomočjo različnih kazalnikov, ki so temu prilagojeni. V skladu s tem ukrepe nenehno nadgrajujejo, dopolnjujejo ter dodajajo nove, kar dodatno preverjajo tudi s povratno informacijo s strani zaposlenih.

Med ukrepi velja izpostaviti fleksibilne modele delovnega časa, številne ukrepe in aktivnosti za uravnoteženje poklicnega in zasebnega življenja, odlične možnosti za karierni razvoj (več Lidlovk in Lidlovcev je napredovalo na vodstvene in različne strokovne položaje) ter druge finančne ugodnosti. Zaposlenim so v letošnjem letu povišali plače in povečali druga izplačila (denimo regres za letni dopust in poslovno uspešnost), v lanskem letu pa so predstavili t. i. Lidlovo 36-tko in za delovna mesta prodajalec, skladiščnik ter viličarist določili 36-urni delovni teden kot polni delovni čas.

Poleg tega imajo Lidlovke in Lidlovci na voljo tudi številne nefinančne ugodnosti zase in za svoje družine (npr. letovanja za otroke in najstnike, dogodke za zaposlene, brezplačno psihološko svetovanje 24 ur na dan vse dni v letu, vplačilo v drugi pokojninski steber). Iz tega naslova so že od leta 2014 nosilci certifikata Družini prijazno podjetje, že četrtič pa tudi prejemniki certifikatov Top Employer Slovenija in Top Employer Europe 2023.

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si

Kategorije


Deli

Več
Additional reports