LIDL SLOVENIJA ŽE PETIČ MED NAJBOLJŠIMI DELODAJALCI V SLOVENIJI IN EVROPI

PREJEMNIKI CERTIFIKATA LETOS PRVIČ V VSEH DRŽAVAH SKUPINE LIDL

18.01.2024 10:00:00 | Komenda

Nagrada Top Employer 2024

Lidl Slovenija je nagrado Top Employer Slovenija in Top Employer Europe prejel že petič.

Podjetje Lidl Slovenija je letos že petič prejelo certifikat Top Employer Slovenija in Top Employer Europe za leto 2024. Certifikat, ki nagrajuje izjemne pogoje za dobrobit zaposlenih, podeljuje uveljavljena neodvisna mednarodna ustanova Top Employers Institute. Prejmejo ga podjetja, ki s svojimi izjemnimi kadrovskimi praksami, ugodnostmi za zaposlene, razvojnimi programi za zaposlene ter skrbjo za pozitivno in prijetno delovno okolje izstopajo v svetovnem merilu. Letos je certifikat  prejelo vseh 31 Lidlovih podjetij, ki delujejo v okviru mednarodne Skupine Lidl, v Lidlu Slovenija pa so ga pred tem prejeli že v letih 2017, 2018, 2022 in 2023.  

S ponovnim prejemom certifikata v Lidlu Slovenija dokazujejo, da na področju razvoja kadrov in zagotavljanja poštenih delovnih pogojev za svoje zaposlene že vrsto let nadpovprečno izstopajo. Visoko kakovost kadrovskih praks v celotni Skupini Lidl potrjuje dejstvo, da so v letošnjem letu naziv najboljšega delodajalca prvič prejela prav vsa Lidlova podjetja v 31 državah, kjer ima Lidl svoje trgovine.  

»Zaposleni Lidla Slovenija, ki jih je že več kot 2000, so osrčje našega podjetja, njihovo zadovoljstvo pa pogoj za stalno rast podjetja kot celote. Stalna krepitev zadovoljstva zaposlenih je naša motivacija in tako vsako leto uvajamo nove ukrepe in aktivnosti za izboljšanje delovnih pogojev za naše sodelavke in sodelavce, s čimer ostajamo eden najboljših zaposlovalcev v Sloveniji. Da smo na pravi poti, poleg certifikata Top Employer pričajo tudi rezultati naše interne raziskave Utrip, ki so že nekaj let nadpovprečni tako na ravni podjetja, prav tako pa tudi v primerjavi z drugimižavami v okviru Skupine Lidl,« je povedala Anna Wieczorek, direktorica resorja Kadri v Lidlu Slovenija.

V letošnji raziskavi Utrip je sodelovalo skoraj 80 % sodelavk in sodelavcev, ki so še posebej pozitivno ocenili zadovoljstvo z delovnimi pogoji in vodenjem. Raziskava je sicer zasnovana na mednarodnih raziskovalnih standardih, za verodostojnost izvedbe in podatkov v celotni skupini Lidl pa jamči podjetje Cubia AG. 

Naziv Top Employer poudarja Lidlovo zavezo k ustvarjanju delovnega okolja, v katerem se zaposleni lahko razvijajo in rastejo. Od skupno šestih sklopov vprašanj sta bili na ravni Skupine Lidl najbolje ocenjena sklopa »Strateško upravljanje« (angl. Steer), ki zajema strateško naravnanost, in »Pridobivanje« (angl. Attract), ki opredeljuje uspešnost področja znamčenja delodajalca, pridobivanja talentov in zaposlovanja.  

Na ravni Lidla Slovenija so bila poleg strateških usmeritev in znamčenja delodajalca še posebej dobro ocenjena področja digitalizacije, uvajanja novih zaposlenih ter ukrepov za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu in izven njega.  

Potrditev, da je v Lidlu v ospredju »dober lajf« 

Certifikat Top Employer in izsledki raziskave o zadovoljstvu zaposlenih potrjujejo uspešnost strategije dobrega počutja Dober lajf, ki so jo v Lidlu Slovenija oblikovali v minulem letu. Strategija ciljno usmerja dolgoročni razvoj v smeri ugodnih pogojev dela, poštenega plačila in odličnih priložnosti za karierni razvoj. Lidlova strategija dobrega počutja Dober lajf združuje štiri stebre: Dobro počutje, Dobro kariero, Dobro ekipo in Dobre dodatke ter je oblikovana tako, da uspešnost in učinkovitost posameznega ukrepa merijo z različnimi kazalniki, ki so temu prilagojeni. V skladu s tem ukrepe letno nadgrajujejo, dopolnjujejo ter dodajajo nove, kar, kot omenjeno, dodatno preverjajo tudi s povratno informacijo s strani zaposlenih. 

Ob tem v Lidlu Slovenija poudarjajo, da bodo položaj konkurenčnega delodajalca še naprej ohranjali z zagotavljanjem odličnih pogojev dela, ki zagotavljajo varnost in stabilnost, stimulativnim plačilom, fleksibilnostjo na delovnem mestu, ki je v kar največji meri prilagojeno zaposlenim in njihovim pričakovanjem, ter odličnimi priložnostmi za karierni razvoj.   

Med ukrepi v ospredje postavljajo prilagodljive modele delovnega časa, številne ukrepe in aktivnosti za uravnoteženje poklicnega in zasebnega življenja (36-urni delovnik kot polni delovni čas, fleksibilen čas prihoda na delo in iz dela, možnost opravljanja dela od doma do pet dni na teden ipd.), odlične možnosti za karierni razvoj (v spodbujanje transparentnega internega kariernega razvoja) ter druge finančne ugodnosti, ki jih vseskozi nadgrajujejo (najvišje povračilo stroškov za malico, dodatno pokojninsko zavarovanje, nagrade za poslovno uspešnost, stimulativni regres za letni dopust).  Poleg tega imajo zaposleni v Lidlu na voljo tudi številne nefinančne ugodnosti zase in za svoje družine (npr. letovanja za otroke in najstnike, dogodke za zaposlene, brezplačno psihološko svetovanje 24 ur na dan vse dni v letu, možnost službenega odklopa ipd.). Iz tega naslova so že od leta 2014 nosilci certifikata Družini prijazno podjetje.

 

O Lidlu Slovenija 

Lidl Slovenija, ki na slovenskem trgu posluje od leta 2007, ima danes 67 trgovin in več kot 2000 zaposlenih. Je del mednarodne Skupine Lidl, ki je trenutno navzoča v 32 državah in ima skupaj več kot 12.200 trgovin v 31 državah ter zaposluje več kot 376 tisoč ljudi. Držijo se preprostega načela: ponujajo najvišjo kakovost po ugodnih cenah in želijo s ponudbo več kot 2300 izdelkov lastnih blagovnih znamk in drugimi uveljavljenimi blagovnimi znamkami zadovoljiti vsakdanje potrebe vsake družine. 

Lidl Slovenija je nedavno prejel tudi tri nagrade na področju znamčenja delodajalca Employer Brand Awards Adria 2023: nagrado za najboljšo znamko delodajalca v sektorju trgovine na drobno (Best employer brand in retail sector), veliko nagrado za Slovenijo (Grand prix Slovenia) ter nagrado za najboljši program dobrega počutja (Best well-being program) za »Dober lajf«, strategijo dobrega počutja zaposlenih, ki so jo oblikovali letos.    

Ustvarimo boljši svet je trajnostna pobuda Lidla Slovenija, s katero želijo s pozitivnim zgledom k ustvarjanju boljšega sveta spodbujati tudi svoje zaposlene, poslovne partnerje, kupce in širšo družbo. Vsako leto sodelujejo s številnimi organizacijami s področja izobraževanja, kulture, športa ter humanitarne pomoči ljudem in živalim. Za svoje najpomembnejše poslovne odločitve štejejo tudi tiste, ki zagotavljajo odgovornost do okolja, in sicer s čim boljšim načrtovanjem logističnih poti, varčnejšo razsvetljavo v svojih poslovalnicah, skrbnostjo pri ravnanju z odpadki in oblikovanjem ukrepov za zmanjševanje količine zavržene hrane. Več na http://www.boljsi-svet.si.  

 

O inštitutu Top Employers Institute 

Top Employers Institute je svetovna organizacija za certificiranje izjemnih pogojev za zaposlene. Naziv je priznanje za odličnost kadrovskih praks, ki jih delodajalec zagotavlja za svoje zaposlene. Podelijo ga na podlagi izredno izpopolnjene večstopenjske ocenjevalne metode in poglobljenega eksternega preverjanja (audita) vseh kadrovskih projektov in strategij, ki jih podjetje izvaja. Gre za izredno zahtevno in zelo strogo certificiranje, ki zajema šest področij in več kot 20 tem, med katerimi so: strategija za usposabljanje in razvoj zaposlenih, razvoj talentov, delovno okolje, usposabljanje in razvoj, integracija novih sodelavcev, vključenost zaposlenih, organizacijska kultura ipd. 

S certifikacijskim programom podjetjem omogočajo, da ocenijo in izboljšajo svoje delovne pogoje. Inštitut Top Employers Institute, ustanovljen pred 30 leti, je letos prepoznal več kot 2300 najboljših delodajalcev v 122 državah na petih celinah. Ti certificirani najboljši delodajalci skupaj pozitivno vplivajo na življenje več kot 9 milijona zaposlenih po vsem svetu. 

* Ker je Lidl letos na nacionalni ravni certifikat pridobil vseh 31 državah, kjer ima Skupina Lidl svoje trgovine, je postal tudi Top Employer Europe. Certifikata Top Employer Slovenija in Top Employer Europe je Lidl Slovenija prejel že v letih 2023, 2022, 2018 in 2017.  

 

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si
0807060

Kategorije


Deli

Additional reports