LIDL SLOVENIJA Z NOVIMI PROJEKTI ZA MANJ ZAVRŽENE HRANE

23.09.2021 12:00:00 | Komenda

Donirana hrana iz trgovine

22. september 2021 – Lidl Slovenija v letošnjem letu ponovno krepi prizadevanja in aktivnosti na področju zmanjševanja količin zavržene hrane. Ob že uveljavljenih projektih, kot so Hrana ni za tjavendan in Donirana hrana, se kot prvi trgovec pridružuje projektu LIFE IP CARE4CLIMATE, pri katerem je zavržena hrana eno od ključnih področij ozaveščanja in usposabljanja deležnikov prehranske verige. Obenem z društvom Ekologi brez meja začenja izvajati pilotski projekt občinske iniciative za manj zavržene hrane, kjer bodo na lokalni ravni pripravili ukrepe in aktivnosti za reševanje te problematike.  

Vpeljavo novih projektov na področju zmanjševanja količin zavržene hrane v Lidlu Slovenija vidijo kot dobro prakso, saj je treba do problematike pristopiti na čim več ravneh. »Kot eden večjih ponudnikov živilskih izdelkov v Sloveniji se zavedamo naše pomembne vloge pri reševanju problematike zavržene hrane, zato se področja lotevamo z izjemno odgovornostjo. Že naše obstoječe, izjemno uspešne projekta, letos nadgrajujemo z dvema novima, s katerimi bomo nagovorili nove ciljne skupine in skupaj zagotovo ustvarili še boljše rešitve in ukrepe, kako na vsakem koraku zmanjšati količino zavržene hrane. Verjamemo namreč, da z vsakim korakom, ki jih delamo na tej poti, pripomore k velikim spremembam in k boljšemu svetu,« je povedala Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija.

Ministrstvo za okolje in prostor vodi projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007), katerega glavni namen je ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje ključnih deležnikov za izvajanje ukrepov, s katerimi  Slovenija zasleduje cilje doseganja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Eno od ključnih področij projekta je zavržena oz. odpadna hrana, kjer bodo glavne aktivnosti obsegale merjenje količin odpadne hrane v gospodinjstvih, ozaveščanje o preprečevanju in zmanjševanju količin odpadne hrane ter ozaveščanje o povezavi med odpadno hrano in podnebnimi spremembami. Kot pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor: »Odpadna hrana je tretji največji povzročitelj emisij toplogrednih plinov. Imamo samo en planet, zato trajnostno ravnajmo pri porabi naravnih virov, energije, dela in časa, ki so bili vloženi v pridelavo in pripravo hrane
 

Občinska iniciativa za manj zavržene hrane

Lidl Slovenija se bo prav tako kot partner pridružil novemu projektu društva Ekologi brez meja, ki zaganjajo pilotni projekt občinske iniciative za manj zavržene hrane. »V preteklosti smo tematiko zavržene hrane skozi projektne, raziskovalne in promocijske aktivnosti naslovili že večkrat - imamo veliko znanja, izkušenj in idej, zdaj si želimo vse to videti v praksi. Projekt je namenjen preprečevanju nastajanja odpadne hrane na ravni lokalnih skupnosti in bo potekal v eni od slovenskih občin, ki je v mreži Zero waste Slovenija so razložili v društvu Ekologi brez meja. V okviru projekta bodo predvsem iskali možnosti za zmanjšanje zavržkov hrane znotraj treh ciljnih skupin: javni sektor, gospodarski subjekti, gospodinjstva in izdatno ozaveščali o tematiki.

Nadaljujeta se Hrana ni za tjavendan in donacije iz trgovin

Lidl Slovenija problematiko zavržene hrane z raznolikimi projekti nagovarja že vrsto let. Že osmo leto zapored tudi letos v sodelovanju z programom Ekošola izvajajo projekt Hrana ni za tjavendan, ki je namenjen ozaveščanju mladih o problematiki zavržene hrane. Projekt vsako leto združi več tisoč otrok in mentorjev iz slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol, ki z raznolikimi aktivnosti tako na šoli kot v domačih gospodinjstvih pripomorejo k zmanjševanju količin zavržene hrane. Samo v lanskem letu so sodelujoče ustanove količino zavržene hrane zmanjšali v povprečju za 42 %, najbolj uspešni tudi za 95 %. Letošnjo jesen projekt začenja novo sezono, pestre aktivnosti pa bodo sodelujoče ustanove zaokrožile še s Slovenskim dnevom brez zavržene hrane 24. aprila 2022, ki se je lani odvijal prvič in doživel izjemen uspeh.

Od leta 2017 Lidl Slovenija neposredno iz trgovin pomoči potrebnim donira presežno hrano, ki ostaja v njihovih trgovinah neposredno po zaprtju. Pri tem imajo na številnih lokacijah zanesljivega partnerja, humanitarno organizacijo Zvezo Lions klubov Slovenije, ki nato na lokalni ravni sodeluje s partnerskimi organizacijami, oziroma se povezujejo tudi z drugimi humanitarnimi organizacijami. Trenutno je v projekt vključenih 30 Lidlovih trgovin po vsej Sloveniji, v zadnjih treh letih pa so v okviru projekta donirali več kot 450 ton hrane.

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si
0807060

Kategorije


Deli

Additional reports