TRAJNO=SIJAJNO: DRUGO TRAJNOSTNO POROČILO LIDLA SLOVENIJA

28.12.2022 11:00:00 | Komenda

Naslovna stran Trajnostnega poročila Lidla Slovenija za leti 2020 in 2021

Lidl Slovenija je danes objavil svoje drugo trajnostno poročilo za leti 2020 in 2021, v katerem na enem mestu celovito in sistematično predstavlja prizadevanja podjetja na področju upravljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.


Obsežen dokument razkriva ključne informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljavskih pristopih ter trajnostnih ciljih in dosežkih podjetja. Trajnostno poročilo z naslovom »Trajno=Sijajno« je pripravljeno v skladu z mednarodnimi smernicami trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative), predstavlja pa tudi Lidlova prizadevanja k doseganju trajnostnih ciljev Združenih narodov (SDG – Sustainable Development Goals).

Trajnostno poročilo je nastalo v sodelovanju z agencijo Taktik, ki je poskrbela za tekstopisje, kreativni pristop pa smo zaupali agenciji Yin + Young.

Tokratna kreativna zasnova trajnostnega poročila Lidla Slovenija izhaja iz pereče trajnostne teme – zavržene hrane, ki je vse večji globalni izziv z visoko finančno, etično in okoljsko ceno. S postopkom sušenja so hrano, ki bi sicer romala v smeti, spremenili v barvni prah. S tradicionalnimi metodami so izdelali barve, ki jih je slovenski ilustrator Mitja Bokun uporabil za izdelavo ilustracij ter grafičnih elementov. Ti so bili preneseni v digitalno obliko in umeščeni v poročilo.
Trajnostno poročilo je na voljo v slovenskem in nemškem jeziku (kliknite za prenos), dostopno pa je zgolj v elektronski obliki na spletni strani Boljši svet.

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si

Kategorije


Deli

Več
Additional reports