LIDL SLOVENIJA JE POSTAL "ZELENA ZVEZDA"

09.11.2022 11:00:00 | Komenda

Na sliki je skladišče Lidla Slovenija v Arji vasi ter znak Green star na katerem je pet zvezdic

Komenda, 9. december 2022 – Lidl Slovenija je prejemnik Green star certifikata za trajnostno poslovanje podjetij, ki ga podeljuje CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. S prejetim maksimalnim številom zvezdic se je uvrstili v kategorijo Zelene zvezde, s čimer dokazuje, da pogumno, odločno in konkretno stopa po poti zelene preobrazbe.

Trajnost v Lidlu Slovenija že vrsto let ni samo beseda, temveč se trajnosti lotevajo celostno in premišljeno. V svoji trajnostni strategiji imajo kot del mednarodne Skupine Lidl prepoznanih šest osrednjih tem, znotraj katerih preko posameznih področij delovanja, sprejemajo ukrepe. Ena izmed njih je tudi varovanje virov in podnebja, ki pa je v današnjem času še posebej pomembna, če želimo čez nekaj let še vedno uživati v svetu, kot ga poznamo danes. Na ravni Skupine Lidl so zato z mislijo na prihodnost leta 2020 pristopili k pobudi Science Based Targets in se zavezali k oblikovanju konkretnih ambicioznih ukrepov za ohranjanje globalnega segrevanja pod 1,5 stopinje Celzija. Prvi korak k temu je bilo oblikovanje strategije podnebnega ukrepanja Lidla Slovenija, ki pa bo luč dneva ugledala v začetku prihodnjega leta.

»Prejetih pet zvezdic certifikata Green Star je dokaz, da je trajnost v Lidlu Slovenija zapisana globoko v naš DNK in da na naši trajnostni poti ubiramo prave korake,« so povedali v Lidlu Slovenija.

»Imamo možnost narediti velike premike in k spremembam spodbuditi tudi druge. Ključno pri vsem je, da po poti do trajnostne transformacije stopamo skupaj, povezani z različnimi deležniki, ki stremijo k enakim ciljem. Trajnost namreč ni tekmovanje, ampak skupna pot vseh proti istemu cilju, zato upam, da se nam bo na poti zelene preobrazbe kmalu pridružilo vse več slovenskih podjetij.« je ob prejetju certifikata dodal še Ivan Udiljak, generalni direktor Lidla Slovenija.

O certifikatu Green Star

Green Star je prvi certifikat za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje v Sloveniji, ki kaže, kje na poti zelene preobrazbe se posamezno podjetje trenutno nahaja. Osnova za izdajo certifikata je ESG ocena Green Star na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja, ki temelji na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter zakonodaji EU. Ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja ter družbe na podjetje in odtis ter vpliv podjetja na okolje, podnebje in družbo. Končne ocene so sestavljene iz ocene za skladnost delovanja z ESG standardi in ocene podnebnih aktivnosti. Razvrščene so od ene do pet zvezdice, pri čemer je pet zvezdic najboljša možna ocena.

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si
0807060

Kategorije


Deli

Več
Additional reports