LIDL SLOVENIJA ZAPOSLENIM ŽE OD SEPTEMBRA NAMENJA VIŠJI ZNESEK POVRAČILA STROŠKOV ZA PREHRANO MED DELOM

08.09.2022 12:00:00 | Komenda

Lidl Slovenija zaposlenim že od septembra namenja višji znesek povračila stroškov za prehrano med delom

Konec avgusta spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja kot najvišji neobdavčeni znesek za povračilo stroškov prehrane med delom določa 7,96 EUR na dan prisotnosti (prej 6,12 EUR). Lidlovke in Lidlovci bodo tako že s septembrsko plačo deležni tega novega, višjega zneska povračila stroškov za prehrano med delom, je pred nekaj dnevi sklenilo poslovodstvo Lidla Slovenija.

»V Lidlu Slovenija s številnimi aktivnostmi in ukrepi vseskozi skrbimo, da so ugodnosti in dohodki zaposlenih v podjetju konkurenčni v trgovinski panogi. Še pred spremembo davčne uredbe so zaposleni prejemali povračilo stroškov prehrane med delom v višini najvišjega neobdavčenega zneska, ki ga lahko izplača delodajalec, kar je bilo 6,12 EUR na dan. Zdaj se bo višina povračila dvignila na 7,96 € na dan prisotnosti na delu,« je poudarila Anna Wieczorek, direktorica resorja kadri v Lidlu Slovenija. »Podjetje bo tako na letni ravni zaposlenim za povračilo stroškov prehrane med delom izplačalo dobrih pol milijona evrov več kot doslej,« je še dodala.

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije sicer določa, da smo zaposleni v trgovinski dejavnosti upravičeni do zneska povračila za prehrano med delom v višini 4,81 EUR na dan. Lidlovi zaposleni bomo torej za vsak dan dela prejeli za kar 3,15 EUR višje povračilo, kot to določa Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije.

V letošnjem letu smo v Lidlu Slovenija v znamenju praznovanja svoje 15. obletnice uvedli številne novosti za zaposlene. Z majem so povišali plače zaposlenim v prodaji in skladišču v povprečju za 8 %, obenem pa je bil za prodajalce in skladiščnike ter viličariste določen poln delovni čas 36 ur tedensko. Ta kljub krajšem delovnem tednu od običajnega (40 ur) prinaša vse prednosti zaposlitve za polni delovni čas.

Podjetje sicer od leta 2016 za zaposlene vplačuje tudi dodatno pokojninsko zavarovanje, za otroke zaposlenih pa že tradicionalno pripravljamo brezplačne počitnice na morju. Letos smo to pozornost, ki jo izvajamo v okviru polnega certifikata Družini prijazno podjetje, nadgradili še z jezikovnim taborom za najstnike zaposlenih.

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si
0807060

Kategorije


Deli

Additional reports