VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE NA POBUDO EKOŠOLE IN LIDLA SLOVENIJA TER PARTNERJEV 24. APRIL RAZGLASILA ZA SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE

Ob 3. slovenskem dnevu brez zavržene hrane

14.04.2023 09:00:00 | Komenda

Dan brez zavržene hrane 2023

14. april 2023 – Na pobudo partnerjev projekta, ki ozavešča javnost in izvaja aktivnosti za zmanjševanje količin zavržene hrane – Lidla Slovenija, programa Ekošola, Ekologov brez meja, Zveze prijateljev mladine Slovenije, podjetja TAM-TAM, ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Etri skupine z Mini tovarno, je Vlada RS na včerajšnji seji sprejela Sklep o razglasitvi slovenskega dne brez zavržene hrane, ki ga bomo, kot že pretekli dve leti, obeleževali 24. aprila. Na ta dan bodo vsako leto potekale različne aktivnosti, povezane s preprečevanjem izgub hrane in odpadne hrane.

Osrednje poslanstvo slovenskega dneva brez zavržene hrane je družine, posameznike, podjetja in druge ustanove tako v javni kot zasebni sferi povabiti k sodelovanju in zavezništvu za manj zavržene hrane. Kot kažejo podatki Sursa iz leta 2021, je vsak Slovenec zavrgel povprečno 68 kilogramov hrane, največ zavržkov pa še vedno nastane v gospodinjstvih. Teh količin zavržene hrane se pogosto niti ne zavedamo, a po drugi strani pomenijo resno grožnjo za naše okolje, saj zavržena hrana bistveno prispeva k povečevanju izpustov toplogrednih plinov, zaradi tega izginjajo številne rastlinske in živalske vrste, degradira se prst, obenem pa skupaj s hrano zavržemo tudi ogromne količine vode in energije, porabljene za pridobivanje te hrane. »Skrb zbujajoči podatki so nas kot trgovca že pred leti spodbudili, da se področja najprej lotimo interno, obenem pa smo želeli prevzeti vlogo aktivnega družbeno odgovornega partnerja na to temo. Neizmerno nas veseli dejstvo, da je tudi država prepoznala pomembnost tega projekta in urejanja področja ter razglasila 24. april kot slovenski dan brez zavržene hrane,« je o slovenskem dnevu brez zavržene hrane povedala Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija, ki je eden od pobudnikov tega dneva.

Plakati TAM-TAM po vsej Sloveniji ozaveščajo o problematiki

Aktivnosti ob dnevu brez zavržene hrane se izvajajo že nekaj tednov, nadaljevale pa se bodo vse do osrednjega datuma, 24. aprila. Lidl Slovenija je skupaj s TAM-TAM Inštitutom povabil grafične oblikovalce k zasnovi družbeno odgovornih plakatov, ki ozaveščajo o problematiki zavržene hrane in spodbujajo k pozitivnim spremembam. Na natečaj je prispelo 210 del, zmagovalke natečaja pa so postale Neja Zupan (Nismo za v smeti), Neja Pevec in Pia Zavodnik/Futura (Prava umetnost) ter Tina Križaj, Katarina Ferk in Vesna Žnidaršič/Futura (Ta hrana je za …). Njihovi plakati bodo od 14. aprila na ogled na plakatnih mestih TAM-TAM po vsej Sloveniji.

Glavnina aktivnosti bo 24. aprila 2023

Glavnina dogajanja ob slovenskem dnevu brez zavržene hrane bo v ponedeljek, 24. aprila 2023. Na ta dan se bodo v šolah in v vrtcih v vseh regijah odvijale številne aktivnosti, v okviru katerih se bodo otroci pogovarjali, razmišljali in ustvarjali na temo zavržene hrane. Etri skupina bo pod pokroviteljstvom Lidla Slovenija na ta dan v enoti Biotehniške fakultete na Rodici pri Domžalah lansirala nov inovativen koncept – predelovalni obrat Mini tovarna, ki odgovarja na potrebe predelave presežkov, ki nastajajo pri kmetih oziroma manjših pridelovalcih in omogoča predelavo manjših količin pridelkov. Tudi preostali partnerji bodo po svojih kanalih in prek različnih dogodkov nagovarjali širšo javnost k zaznamovanju tega dne in ozaveščali o problematiki zavržene hrane. »Prepričani smo, da lahko z učinkovitim ukrepanjem prav vsak od nas naredi spremembo in pristopi k reševanju problematike zavržene hrane. S sodelovanjem v slovenskem dnevu brez zavržene hrane želimo širiti pomembno sporočilo, da je hrana vrednota in da moramo z njo tako tudi ravnati. Zato pozivamo vse, da vsaj 24. aprila razmišljajo o tej temi in naredijo svoj korak k manj zavržene hrane,« so dodali partnerji projekta.  

 

Več informacij:

Lidl Slovenija, Tina Cipot, Področje za korporativno komuniciranje, pr@lidl.si 

O Lidlu Slovenija

Lidl Slovenija, ki na slovenskem trgu posluje od leta 2007, ima 65 trgovin in približno 2000 zaposlenih. Je del mednarodne Skupine Lidl, ki je trenutno navzoča v 32 državah in ima skupaj več kot 12.000 trgovin v 31 državah ter zaposluje več kot 360 tisoč ljudi.

Držijo se preprostega načela: ponujajo najvišjo kakovost po ugodnih cenah in želijo s ponudbo več kot 2300 izdelkov lastnih blagovnih znamk in drugimi uveljavljenimi blagovnimi znamkami zadovoljiti vsakdanje potrebe vsake družine. Ustvarimo boljši svet je trajnostna pobuda Lidla Slovenija, s katero želijo s pozitivnim zgledom k ustvarjanju boljšega sveta spodbujati tudi svoje zaposlene, poslovne partnerje, kupce in širšo družbo. Vsako leto podprejo številne organizacije in projekte s področja izobraževanja, kulture, športa ter humanitarne pomoči ljudem in živalim. Več na www.boljsi-svet.si.

O programu Ekošola

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namenjen je krepitvi ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihovo siceršnjo vzgojo in izobraževanje. Ker so potrebe po aktivnostih za spodbujanje odgovornejšega ravnanja s hrano in okoljem narasle, so v okviru programa v sodelovanju z Lidlom Slovenija oblikovali projekt Hrana ni za tjavendan. Z izvajanjem aktivnosti na področju zmanjševanja količin zavržene hrane sodelujoče šole in vrtci iščejo učinkovite rešitve za odgovornejše ravnanje s hrano. Več na www.ekosola.si.

O Zvezi prijateljev mladine Slovenije®

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je krovna nacionalna organizacija, ki povezuje 112 članic. Vidnejši programi ZPMS so Tom telefon®, Teden otroka®, Otroški parlamenti®, Evropa v šoli, Pomežik soncu® ter Eno srce humanitarno-socialni program, ki združujejo različne štipendijske sklade in pomoči. Več na www.zpms.si

O Ekologih brez meja

Ekologi brez meja se zavzemamo za svet brez odpadkov, ki ga skušamo doseči z ozaveščanjem, aktivacijo in predvsem povezovanjem posameznikov, odločevalcev in organizacij. Naše poslanstvo je odkrivanje novih tem in zagotavljanje podatkov, s katerimi lahko vplivamo na spremembe politik in navad. Smo mnenjski voditelji na področju odpadkov, ki svoje napore usmerjamo predvsem v preprečevanje nastajanja odpadkov. Več na www.ebm.si.

O  družbi TAM-TAM

V družbi TAM-TAM so specialisti za mestne plakate. Za spodbudo pozitivnih premikov v družbi so tudi pobudniki in partnerji več družbeno odgovornih projektov. Tovrstne aktivacije so v sami biti njihovega delovanja, saj se v TAM-TAM zavedajo učinkovitosti, družbene vloge in odgovornosti, ki jih lahko ima mestni plakat kot izjemno razširjen in hkrati najstarejši medijski format z velikim vplivom na javno mnenje. Več na www.tam-tam.si.

O LIFE IP CARE4CLIMATE

Mednarodni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE sodi pod okrilje ministrstva za okolje, podnebje in energijo, njegov glavni namen pa je ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje ključnih deležnikov za izvajanje ukrepov, s katerimi bi Slovenija dosegla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Eno od ključnih področij projekta je zavržena hrana, kjer bodo glavne aktivnosti obsegale merjenje količin odpadne hrane v gospodinjstvih, ozaveščanje o preprečevanju in zmanjševanju količin zavržene hrane ter ozaveščanje o povezavi med odpadno hrano in podnebnimi spremembami. https://www.care4climate.si/sl/o-projektu

O ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo, da posamezniki in družba potrebujemo ustrezen življenjski prostor, kakovostne naravne vire in varno hrano ustrezne kakovosti. Zato spodbujamo trajnostni razvoj verig oskrbe s hrano, ohranjanje naravnih virov in skrb za vitalno podeželje. Naravna bogastva cenimo, zato spodbujamo okoljsko, ekonomsko in družbeno vzdržno upravljanje gozdov in celostni razvoj ribištva.

O Etri skupini z Mini tovarno

Mini tovarna deluje v sklopu zadruge Allium, so. p., ki je ekološka kmetija in zaposlitveni center obenem – to pomeni, da zaposluje najtežje invalide, ki imajo zmanjšano delovno produktivnost in stalno delajo z delovnim mentorjem. Zadruga Allium, so. p., je del Etri – vodilne skupine na področju socialnega podjetništva, gradnje vključujoče družbe in meritev družbenih učinkov.

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si

Kategorije


Deli

Več
Additional reports