LIDL SLOVENIJA PREJEL PRIZNANJI TOP EMPLOYER SLOVENIJA IN TOP EMPLOYER EUROPE 2022

Mednarodna neodvisna ustanova Top Employers Institute je Lidlu Slovenija podelila certifikata Top Employer Slovenija 2022 in Top Employer Europe 2022. Certifikat je Lidl Slovenija prejel za odlične kadrovske prakse ter razvojne programe za zaposlene ter prizadevanja za pozitivno in prijetno delovno okolje.

26.01.2022 09:00:00 | Komenda

Top Employer Slovenija in Top Employer Europe 2022

Na fotografiji so predstavniki podjetja Lidl Slovenija ob prejemu Top Employer Slovenija in Top Employer Europe 2022. Od leve proti desni: Martin Kokol, direktor resorja Kadri; Sara Habjan, vodja recruitinga in Tina Poje, vodja področja Kadrovanja in odnosov z zaposlenimi.

Top Employers Institute v okviru izjemno strogega in podrobnega postopka certificiranja podeli priznanje tistim podjetjem, ki s svojimi izjemnimi kadrovskimi praksami in usmerjenostjo k svojim zaposlenim v svetovnem merilu izstopajo med delodajalci. Naziv Top Employer potrjuje, da v Lidlu Slovenija ustvarjajo odlične pogoje za zaposlene, izvajajo inovativne projekte za razvoj sodelavcev in negujejo kulturo, ki temelji na skupnih vrednotah in povezanosti Lidlove ekipe. »Na svetovni ravni je kar nekaj takšnih podjetij, zato smo še posebej veseli, da sodimo mednje. Gre za poglobljen proces dokazovanja uspešnih kadrovskih praks v podjetju. Ponosni smo na priznanje in na svoje ekipe, ki uresničujejo strategijo razvoja podjetja in živijo naše vrednote,« je povedala Sara Habjan, vodja recruitinga v Lidlu Slovenija.

Prioriteta: rast in razvoj zaposlenih

»Glede na zahtevno leto, ki je tako kot leto poprej vplivalo na podjetja po vsem svetu, Lidl Slovenija še naprej dokazuje, da daje prednost ohranjanju odličnih praks zaposlenih na delovnem mestu. Še naprej se spopadajo z izzivi spreminjajočega se delovnega mesta in delajo neutrudno z namenom pozitivnega vpliva na svoje zaposlene. Z veseljem se veselimo z vsemi Lidli, ko so letos prejeli certifikat za najboljše delodajalce v svojih državah,« je dejal izvršni direktor Top Employer Institute David Plink. Lidl je letos prejel prestižni certifikat v skupno 25 državah in tako prejel tudi žig »Top Employer Europe«.

S ponovnim prejemom certifikata »Top Employer Slovenija« v Lidlu Slovenija dokazujejo, da na področju razvoja kadrov in obravnave zaposlenih nadpovprečno izstopajo. Še posebej so bili pohvaljeni za celostne programe razvoja kompetenc zaposlenih, za prepoznavanje talentov v podjetju s planiranjem razvojih aktivnosti ter enotne usmeritve vodenja, ki spodbujajo vodje, da v središče postavljajo skupni uspeh in ga prenesejo na sodelavce. Poleg tega skrbijo za stalen razvoj kompetenc zaposlenih in njihovo opolnomočenje na različnih delovnih mestih. Zaposleni v Lidlu Slovenija imajo namreč različne možnosti razvoja karierne poti: od menjave delovnega mesta s kolegom iz tujine, usposabljanja v tujini, jezikovni tečaji, kot tudi nacionalnih in mednarodnih razvojnih programov.

»V Lidlu Slovenija razvijamo kadrovske projekte in prakse, ki spodbujajo razvoj zaposlenih, prispevajo k zavzetosti in gradnji dolgoročnih vezi. Velik poudarek dajemo usposabljanju, neprestanemu učenju, razvoju kariernih poti in vzpostavitvi trdne kulture podjetja, ki temelji na skupnih vrednotah. Certificiranje za mednarodno priznanje Top Employer pod drobnogled vzame celoto kadrovskih praks v podjetjih, zato smo še toliko bolj ponosni, da se na tem področju vključujemo v družbo najboljših delodajalcev,« je pojasnil Martin Kokol, direktor resorja kadri v Lidlu Slovenija.

V Lidlu Slovenija tudi napovedujejo, da bodo v letošnjem letu predstavili še nekaj novih projektov za zaposlene, med drugim tudi nove zaposlitvene modele in druge novosti, s katerimi se pripravljajo, da bodo tudi v prihodnje zanimiv delodajalec na trgu.

O Inštitutu Top Employers Institute

Top Employers Institute z Nizozemske je svetovna institucija za certificiranje izjemnih pogojev za zaposlene. Naziv je priznanje za odličnost kadrovskih praks, ki jih delodajalec zagotavlja za svoje zaposlene. Podelijo ga na podlagi izredno dodelane večstopenjske ocenjevalne metode in poglobljenega eksternega preverjanja (audita) vseh kadrovskih projektov in strategij, ki jih podjetje izvaja. Gre za izredno zahtevno in zelo strogo certificiranje. Področja, ki jih certificiranje zajema so: strategija za razvoj talentov, načrtovanje nasledstev, razvoj vodij, upravljanje delovne uspešnosti, načrtovanje kariere in nasledstev, sistem nagrajevanja, usposabljanje in razvoj, integracija novih sodelavcev ter organizacijska kultura.

S svojim certifikacijskim programom podjetjem omogočajo, da ocenijo in izboljšajo svoje delovne pogoje. Inštitut Top Employers Institute, ustanovljen pred 30 leti, je letos priznal več kot 1857 najboljših delodajalcev v 123 državah na 5 celinah. Ti certificirani najboljši delodajalci skupaj pozitivno vplivajo na življenja več kot 8.000.000 zaposlenih po vsem svetu.

Kontakt za medije

Korporativno komuniciranje Lidl Slovenija
pr@lidl.si
0807060

Kategorije


Deli

Additional reports