Ozadje programa donacij Lidl za vitalno Slovenijo

V Lidlu Slovenija, enem večjih trgovcev in zaposlovalcev v Sloveniji, smo v lanskem letu obeležil 15 let prisotnosti na slovenskem trgu. Od vstopa na trg leta 2007 pa vse do danes smo odprli 65 trgovin, delo pa trenutno nudimo več kot 2.000 zaposlenim. Vse od prihoda na slovenski trg stremimo k ustvarjanju stimulativnih pogojev za delo ter beležimo rast poslovanja in pospešen razvoj, ki se odraža v odnosu do kupcev in dobaviteljev, v kakovostni ponudbi izdelkov lastnih in priznanih blagovnih znamk, obenem pa preko trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet vseskozi uresničujemo tudi načela trajnostnega razvoja in delovanja.

Kot del mednarodne skupine v Lidlu Slovenija mislimo globalno, a čutimo lokalno. Zato že več kot 15 let tkemo vezi z lokalnim okoljem, v katerem živimo in delujemo, ter raziskujemo načine, kako podpirati projekte in pobude za boljši svet v lokalnem okolju.

Tako je nastala pobuda Lidl za vitalno Slovenijo, s katero se v celoti oziramo v lokalno okolje s finančno podporo projektom, ki prispevajo k so-ustvarjanju možnosti za (bolj) zdrav način življenja prebivalstva. Pobuda je zasnovana široko in odpira možnosti sofinanciranja ali financiranja projektov, povezanih s športom ter projektov, ki spodbujajo zdrav življenjski slog odraslih, otrok in mladostnikov.

Kako je zasnovan program donacij Lidl za vitalno Slovenijo?

V okviru programa Lidl za vitalno Slovenijo bo Lidl Slovenija z donacijami podprl izbrane projekte slovenskih občin ali javnih zavodov, ki delujejo v okviru občin, s področja zdravega načina življenja.

Pri tem gre lahko za projekte, ki so že v teku in potrebujejo dodatno sofinanciranje, ali projekte, ki jih občina še v načrtuje. Lidl Slovenija bo z donacijskimi sredstvi financiral ali sofinanciral investicije v gradnjo ali obnovo športne infrastrukture, izgradnjo ali obnovo vadbenih parkov, otroških igrišč, koloparkov, zunanjih fitnesov, postavitev igral za invalide ali drugih projektov, ki posredno ali neposredno podpirajo zdrav življenjski slog in predstavljajo dobrodošlo nadgradnjo prizadevanjem občine ali javnih zavodov na tem področju.

 Vsebina vloge in dostopnost dokumentacije

Vloga za oddajo predloga projekta je sestavni del dokumentacije Povabila za oddajo predlogov za donacije v lokalnem okolju, ki je dostopna s klikom na to povezavo: Vloga za oddajo predlogov_Lidl za vitalno Slovenijo_2023. Vsebuje informacije o prijavitelju in kratek vprašalnik, preko katerega prijavitelj predstavi projekt.

 Pogoji povabila

Lidl Slovenija zbira predloge za financiranje ali sofinanciranje projektov na področju spodbujanja zdravega življenjskega sloga na podlagi naslednjih pogojev:

  • Pogoj za pridobitev financiranja ali sofinanciranja, ki bo izvedeno v obliki donacije, je, da je občina ali javni zavod, ki deluje v okviru občine nosilec ali eden večjih partnerjev predlaganega projekta.
  • Predlagani projekt je lahko že v teku ali pa še v fazi načrta, vendar mora biti izveden do konca leta 2024.
  • Predlagani projekt se lahko izvaja v partnerstvu z javnim zavodom ali drugo organizacijo, vendar pa vanj kot nosilci (kot financerji ali sofinancerji) niso vključeni drugi trgovci, ki poslujejo na slovenskem trgu.
  • Občina ali javni zavod, ki deluje v okviru občine, se na povabilo lahko odzove z enim projektom.

Obveznost družbe Lidl Slovenija d.o.o. k.d. skleniti kakršnokoli pogodbo s katerimkoli prijaviteljem, ki bi posredoval prijavo na podlagi objavljenega poziva k prijavi za financiranje ali sofinanciranje projektov, je izrecno izključena. S prijaviteljem, ki bo izbran, bo Lidl Slovenija d.o.o. k.d. sklenil namensko pogodbo o donaciji.

 Sredstva in način financiranja ali sofinanciranja 

Upravičeni prijavitelji lahko projekte za financiranje ali sofinanciranje prijavijo v treh različnih sklopih, glede na potrebe načrtovanih projektov:

  • Kategorija A: financiranje/sofinanciranje v vrednosti do 250.000 evrov
  • Kategorija B: financiranje/sofinanciranje v vrednosti do 70.000 evrov
  • Kategorija C: financiranje/sofinanciranje v vrednosti do 30.000 evrov

Lidl Slovenija si pridružuje pravico, da v kateri od kategorij med prejetimi predlogi:

  • ne izbere prijave oz. sredstev za financiranje ali sofinanciranje ne podeli,
  • znotraj kategorije dodeli sredstva za financiranje ali sofinanciranje po lastni presoji,
  • sredstva iz posamezne kategorije razporedi na prijave v drugih kategorijah.

Rok in način oddaje predlogov

Rok za oddajo predlogov je bil 10. junij 2023, do 12. ure.

Izbor in obveščanje o izidu povabila

Izbrani prijavitelji bodo o izboru obveščeni v roku 30 dni po zaključku zbiranja prijav.

Dodatna vprašanja

Pogosto zastavljena vprašanja si lahko ogledate tukaj. V kolikor vašega vprašanja ni na seznamu, ga lahko pošljete na e-naslov boljsisvet@lidl.si.

Veselimo se že vaših prošenj in se zahvaljujemo za razumevanje.

Ekipa Boljši svet Lidl Slovenija