Kokoši na travniku

Dobrobit živali

NAŠA ODGOVORNOST ZA TRAJNOSTNO NABAVO IZDELKOV ŽIVALSKEGA IZVORA

Številni izdelki lastnih blagovnih znamk v naši ponudbi vsebujejo surovine živalskega izvora, katerih proizvodnja je povezana z visokimi družbenimi pričakovanji glede dobrobiti živali. V Lidlu se zavedamo, da so rejne živali čuteča bitja, zato se zavezujemo k nenehnemu izboljševanju njihovega zdravja in dobrega počutja. Pri tem upoštevamo vse vidike, ki se nanašajo na živalim prijazne pogoje reje, kot so dostop do pašnikov ali zunanjih površin, ter smernice o pogojih prevoza in zakola. Visok standard dobrobiti živali ne pripomore le k dobremu počutju živali, temveč tudi h kakovosti naših izdelkov, ki izvirajo iz živalske proizvodnje.

STANDARDI DOBROBITI ŽIVALI

Zavezani smo k dvigu nacionalnih standardov za dobrobit živali in spodbujanju pogojev reje, ki presegajo zakonske obveze. V sodelovanju z našimi dobavitelji se zavzemamo za doseganje konkretnih izboljšav. Ta zaveza se kaže v naši vključenosti v različne pobude in prizadevanjih za izboljševanje industrijskih standardov. Da bi našim kupcem omogočili zavestno odločitev o nakupu, dosledno označujemo način reje na določenih izdelkih svežega mesa in jajcih. S tem želimo dolgoročno prispevati k izboljšanju dobrobiti in zaščiti živali v celotni panogi.

Prijazno do piščancev

Naše nam paše Premium

V Lidlu Slovenija smo ponudbo piščančjega mesa pod lastno blagovno znamko Naše nam paše Premium dopolnili z novimi izdelki, ki se odlikujejo po reji, še bolj prijazni do piščancev. Takšna reja zagotavlja upoštevanje visokih standardov oskrbe živali in okoljsko odgovornih kmetijskih praks: pogoji reje omogočajo več prostora, izhod piščancev na prosto, gibanje na svežem zraku, več dnevne svetlobe in visoko kakovostno krmo ter nastilj. Izdelki so izključno slovenskega porekla, prepoznate pa jih po zeleni embalaži z oznako Premium in napisom Prijazno do piščancev.

Vsi naši dobavitelji so certificirani v skladu z International Featured Standardom (IFS). S konstruktivnim dialogom z različnimi deležniki poskušamo nenehno nadgrajevati nacionalne standarde za dobrobit živali. Redno smo v stiku z nevladnimi organizacijami in dobavitelji, da bi našli splošne rešitve, ki imajo lahko obsežen vpliv.

NAŠI CILJI ZA VEČJO DOBROBIT ŽIVALI

V živinoreji želimo trajnostno izboljšati dobrobit živali. Da bi to dosegli, smo si zastavili ambiciozne cilje.

Do leta 2030 bomo v vseh Lidlovih državah oblikovali večjo ponudbo živalskih proizvodov z višjimi standardi za dobrobit živali.

V primerjavi z letom 2020

nenehno povečujemo delež ekoloških izdelkov lastnih blagovnih znamk v naši ponudbi. Strankam trenutno ponujamo BIO goveje mleto meso in BIO goveje meso za juho.

Tudi v prihodnje

bomo v Lidlu pogosteje uporabljali oznake in certifikate za izdelke živalskega izvora ter svojim kupcem zagotavljali večjo preglednost in sledljivost.

Od konca leta 2017

kupcem ponujamo le še sveža jajca z minimalnim standardom hlevske reje, od konca leta 2019 pa so tudi vsi izdelki lastnih blagovnih znamk, ki vsebujejo jajca, proizvedeni izključno iz svežih jajc z minimalnim standardom hlevske reje.

NAŠI UKREPI ZA VEČJO DOBROBIT ŽIVALI

Dobrobit rejnih živali je pomemben del mednarodne trajnostne strategije našega podjetja. Kot posrednik med dobavitelji in kupci lahko pripomoremo k izboljšavam v prodaji hrane na drobno. Naši ukrepi so namenjeni tudi ustvarjanju preglednosti in ozaveščanju kupcev o dobrobiti živali. Zlasti z ustreznim oblikovanjem ponudbe izdelkov lahko prispevamo k bolj trajnostnemu nakupovanju živalskih proizvodov.

V Lidlu nenehno širimo ponudbo veganskih izdelkov kot brezmesne alternative.

Lidl se zavzema za nadaljnji razvoj standardov in sistemov certificiranja dobrobiti živali, kot je na primer pobuda za dobrobit živali (»Initiative Tierwohl«) v Nemčiji.

Ustvarjamo preglednost glede deleža živalskih virov beljakovin v primerjavi z rastlinskimi, kar bomo objavili v našem trajnostnem poročilu.

NADALJNJA ZAVEZA