Zdravko Lidl priporoča oznake

Oznake in certifikati izdelkov

Spodbujamo ozaveščeno nakupovanje

Izdelki lastnih blagovnih znamk so označeni z mednarodnimi certifikati, ki potrošnikom ponujajo dodatne usmeritve za ozaveščeno nakupovanje, hkrati pa potrjujejo kakovost naših izdelkov.

V zvezi s tem želimo v ospredje postaviti tri oznake:

Zdravko Lidl priporoča
Z oznako Zdravko Lidl priporoča označujemo izdelke lastnih blagovnih znamk, ki imajo ugoden prehranski profil. Izbor izdelkov, ki jih priporoča Zdravko Lidl, temelji na »Prehranskih smernicah za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili«, ki jih je izdala Svetovna zdravstvena organizacija in jih je ministrstvo za zdravje tudi preneslo na nacionalno raven. Pomembna sta pestra in uravnotežena prehrana ter zdrav življenjski slog.

Pakiramo odgovorno
Že leta 2018 smo na izdelkih lastnih blagovnih znamk uvedli univerzalni znak Varujemo naravne vire – pakiramo odgovorno, ki pregledno prikazuje vse pomembne informacije o bolj trajnostnih in do okolja prijaznih lastnostih embalaže posameznih izdelkov, saj je potrošnikom, ki bi želeli vedeti več, na hrbtni strani embalaže ali na notranjih strani etikete na voljo tudi krajša razlaga za lažje razumevanje meril.

Z znakom Varujemo naravne vire – pakiramo odgovorno so opremljeni izdelki, katerih embalaža izpolnjuje vsaj enega od naslednjih kriterijev:
•    vsaj 80-odstotna možnost recikliranja,
•    vsaj 30-odstotni delež recikliranih materialov,
•    uporaba alternativnih trajnostnih materialov,
•    vsaj 10-odstotno zmanjšanja količine ali teže embalažnega materiala.

Hohenstein
Na področju preverjene kakovosti ter udobnosti in prileganja tekstilnih izdelkov že več kot desetletje sodelujemo z neodvisnim inštitutom Hohenstein.
Kakovost tekstila zagotavljamo s stalnim nadzorom, ki ga že v fazi proizvodnje izvajajo različne inšpekcije (na primer kakovost šivov na oblačilih). Lidlovi visoki kriteriji glede prisotnosti škodljivih snovi v tekstilu so pogosto strožji od zakonodajnih omejitev.
Nadzor prileganja in udobja tekstila izvajajo izkušeni tekstilni inženirji. Zagotavljamo dobro prileganje oblačil in vselej enake konfekcijske številke. Kaj natančno testiramo pri posameznem tekstilnem izdelku, je vselej navedeno na etiketi.

 

Oznaka ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) je neodvisna nevladna organizacija. Leta 2010 jo je soustanovila organizacija WWF s ciljem upravljanja globalnih standardov trajnostnega ribogojstva.
Ribogojnice s certifikatom ASC so neodvisno ocenjene: vse od kakovosti vode, odgovornega pridobivanja krme, preprečevanja bolezni, dobrega počutja živali do poštenega ravnanja z delavci in vzdrževanja pozitivnih odnosov z lokalnimi skupnostmi.
Znak ASC zagotavlja, da so ribe in druge morske živali pridobljene z metodami odgovornega ribogojstva.

Oznaka EU Ecolabel

Oznaka EU Ecolabel je mednarodna  oznaka za kakovost, priznana v vseh državah članicah EU, v Turčiji, na Norveškem, Islandiji in Lichtensteinu. Oznaka EU Ecolabel omogoča potrošniku, da prepozna izdelke, ki so do okolja in zdravja bolj prijazni. Certifikat nosijo izdelki ali storitve, ki imajo manjši vpliv na okolje kot primerljivi izdelki. EU Ecolabel postavlja visoke zahteve glede proizvodnje in uporabnosti, prijazne do družbe in okolja. Certifikat se nanaša na celoten življenjski cikel izdelka od pridobivanja surovin do proizvodnje, distribucije in odstranjevanja iz okolja.

Oznaka Fairtrade

Fairtrade je sinonim za boljše delovne in življenjske razmere malih kmetov ter delavcev v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. Stabilne minimalne cene, premija Fairtrade za skupnostne projekte in podpiranje trajnostne, do okolja prijaznejše pridelave pomagajo že več kot 1,6 milijona malih kmetov in delavcev. Standardi Fairtrade zagotavljajo neodvisno presojo ter spodbujajo demokratične organizacijske strukture, okoljevarstvo in varne delovne razmere.

Oznaka FSC

Forest Stewardship Council® (FSC) je nedržavna neprofitna organizacija, ki spodbuja do okolja prijazno, družbeno odgovorno in donosno gospodarjenje z gozdovi. Zavzema se za ohranjanje naravnih gozdov in se bojuje proti krčenju gozdov za plantaže, pa tudi za spoštovanje standardov FSC® (FSC® N001585) po vsej predelovalni in dobavni verigi. Pri podelitvi certfikata so pomembni kriteriji uporaba lokalnih drevesnih vrst, zaščita dragocenih življenjskih prostorov, prepoved gensko spremenjenih rastlin in izogibanje pesticidom. Oznaka se podeljuje v treh različnih stopnjah, upoštevanje pravil FSC® pa vsaj enkrat letno preverijo neodvisni revizorji.

Oznaka Fairtrade za surovine

Poleg oznak Fairtrade za izdelke obstajajo tudi oznake Fairtrade za surovine, iz katerih so izdelki narejeni. Te oznake se nanašajo na posamezno surovino, ki je pridelana na pravičen način in se z njo pravično trguje, na primer kakav, sladkor ali bombaž. Certifikat Fairtrade nosijo samo tiste sestavine izdelka, ki so navedene v oznaki – recimo pod pogoji Fairtrade se nabavi potrebna količina kakava ali sladkorja za čokoladno ploščico.
Standardi Fairtrade v državah pridelovalkah se ne spreminjajo, zato imajo sodelujoči zagotovljene stabilne minimalne cene in premije. Preverjanje izvaja FLOCERT. Trgovinsko partnerstvo s svojo pomočjo omogoča proizvajalcem iz šibkejših držav hitrejši razvoj in predstavitev na globalnem trgu.

Standard GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) so ustanovile mednarodne organizacije za standarde, ki se zavzemajo za do okolja prijazno in družbeno odgovorno proizvodnjo tekstila. Oblikovale so globalno enoten, družbeno odgovoren in ekološki standard, ki ga je mogoče nadzorovati. Z Global Organic Textile Standardom so označeni le tisti tekstilni izdelki, ki vsebujejo najmanj 70 odstotkov ekološko pridelanih naravnih vlaken. Certificiranje celotne proizvodne verige tekstila izvajajo neodvisne organizacije. Prav tako so vsi izdelki sledljivi in jih je mogoče preveriti v javni zbirki podatkov.

Oznaka MSC

Marine Stewardship Council (MSC) je neodvisna in neprofitna mednarodna organizacija, ki se zavzema za zajezitev prekomernega ribolova in  vzpostavitev trajnostnega ribolova po vsem svetu. Delovanje v skladu s certifikatom MSC zagotavlja ohranjanje ribjega staleža v loviščih na visoki ravni. Certifikat narekuje odgovorno uporabo naprav za ulov, minimalno poseganje v okolje in minimalen stranski ulov. Tako se zagotavlja ohranjanje morskih vrst za prihodnje rodove. V Lidlu Slovenija podpiramo trajnostne metode ribolova in ribogojstva. Zato v naši ponudbi najdete kakovostne ribe, lupinarje in izdelke iz njih, ki ustrezajo načelom trajnostnih metod ribolova in ribogojstva. Kako prepoznate te izdelke? Bodite pozorni na znak na embalaži. Znak mednarodne neodvisne organizacije Marine Stewardship Counchil (MSC) zagotavlja, da so ribe in druge morske živali ulovljene z okolju prijaznimi ribolovnimi metodami, pri katerih je stranski ulov čim manjši in zagotavlja ohranjanje morskih vrst za prihodnje rodove.

Oznaka STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Za izdelčno oznako STANDARD 100 by OEKO-TEX® stoji neodvisen, mednaroden poenoten sistem za testiranje in certificiranje tekstila. V njegovem okviru se testirajo škodljive snovi, vključno s kemikalijami, ki so zakonsko prepovedane in pomenijo tveganje za zdravje. Mejne vrednosti, ki jih določa standard, so namenjene zaščiti potrošnikov in so veliko strožje od mednarodnih oziroma nacionalnih zahtev.

Oznaka Rainforest Alliance Certified TM

Oznako nosijo izdelki, ki v celoti ali delno izvirajo s kmetij s certifikatom Rainforest Alliance. Izvor izdelkov mora ustrezati strogim pravilom standarda Rainforest Alliance za trajnostno kmetijstvo, ki se presoja po kriterijih za varstvo okolja, družbeno odgovornost in gospodarnost. Smernice narekujejo varovanje in ohranjanje rastlinskega in živalskega sveta, tal in vode ter izboljšanje življenjskih razmer delavcev, njihovih družin in lokalnih skupnosti.

Oznaka RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) je globalna pobuda, ki si prizadeva vzpostaviti trajnostno palmovo olje kot standard. Oznaka spodbuja bolj trajnostne metode gojenja oljnih palm s ciljem manjšega negativnega vpliva na okolje. Kriteriji za pridobitev certifikata so ekološke in družbene narave − med drugim narekujejo spoštovanje temeljnih pravic kmetov in delavcev na pridelovalnih območjih in izključitev zaščitenih območij iz nabora lokacij za gojenje palm za palmovo olje.

Oznaka Cotton made in Africa

»Cotton made in Africa« je mednarodno priznan standard za trajno pridelavo bombaža v Afriki. Pobuda se pod to znamko od leta 2005 zavzema za varstvo okolja ter za boljše delovne in življenjske pogoje za male kmetovalce in delavce v obratih za čiščenje bombaža. Tako pobuda prispeva k boljšim družbenim, gospodarskim in ekološkim pogojem pridelave bombaža v Afriki. Pobuda se z vzpostavljanjem partnerstev s tekstilnimi podjetji osredotoča v povpraševanje po trajnostno pridelanem bombažu, ki ga oglašuje pod znamko »Cotton made in Africa«.

Leather Working Group

Lidl je član Leather Working Group (LWG) in spodbuja odgovorno proizvodnjo usnja vzdolž celotne dobavne verige usnja. LGW je neprofitna pobuda večih deležnikov in je odgovorna za vodilni okoljski, družbeni in upravljavski standard certificiranja za proizvodnjo usnja in ima več kot 2000 certificiranih dobaviteljev iz celotne usnjarske industrije.
Od leta 2005 si LWG prizadeva za razvoj najboljših praks v panogi in zagotavljanje smernic za nenehne izboljšave.