Skupina Lidl si kot trgovsko podjetje prizadeva za trajnostno pridelovanje surovin.

Procacao

ZAKAJ JE TRAJNOSTNO PRIDELOVANJE KAKAVA POMEMBNO

Okoli 40 % svetovne pridelave kakava izhaja s Slonokoščene obale, ki je tako največja pridelovalka kakava na svetu. V državi je vsak četrti prebivalec neposredno ali posredno odvisen od pridelave kakavovih zrn, skupaj kar šest milijonov ljudi živi od pridelave kakava.

Največ kakava zraste v malih družinskih nasadih, kjer kmetje po letih pridelovanja z zastarelimi metodami pridelave niso mogli več dosegati dobička, potrebnega za zagotavljanja preživetja družin. Posledica je bilo nezakonito krčenje območja deževnih gozdov za nove nasade in s tem uničevanje življenjskega prostora mnogih vrst.

Za trajno ohranitev tal in deževnega gozda ter hkrati zagotovitev zadostnega pridelka se morajo pridelovalci kakava seznaniti s sodobnimi metodami pridelovanja. Izobraževanja jim omogočajo tudi nadaljnje uspešno gospodarjenje in doprinos k trajnostnemu zadovoljevanju globalnih potreb po kakavu.

S projektom PROCACAO dokazujemo, da sta lahko kmetijstvo in varstvo okolja tudi pri pridelovanju surovin, kot je kakav, tesno povezana. Skupina Lidl s tem pomembno prispeva k spodbujanju trajnostne pridelave kakava.

O projektu PROCACAO

Video o kakavu

Projekt PROCACAO je na Slonokoščeni obali leta 2012 zasnovala Skupina Lidl skupaj z Nemško družbo za mednarodno sodelovanje (GIZ) in Državno agencijo za razvoj podeželja (ANADER).

Izobraževanj v sklopu projekta PROCACAO se je udeležilo že 18.000 pridelovalcev kakava, ki so dosegli vidne merljive rezultate. Uporabljajo npr. manj pesticidov, kar posledično izboljšuje kakovost tal, že v nekaj letih pa so na istih površinah za pridelavo pridelali tudi več pridelka.

Od leta 2019 je center za usposabljanje tako uspešen, da se financira iz lastnih virov in ga ANADER ter vlada vodita sama. To pa pomeni, da se bodo lahko pridelovalci kakava še naprej vključevali v projekt PROCACAO.
Naš video o projektu PROCACAO omogoča še boljši vpogled v projekt.

Uspehi projekta PROCACAO

udeležencev - pridelovalcev kakava

izobraževanj