Odgovorno vodenje podjetja

Skupina Lidl se je zavezala skrbnemu poslovanju in izboljševanju družbenih in okoljskih standardov v svoji dobavni verigi. To smo zapisali tudi v naši zavezi Korporativna dolžnost skrbnega ravnanja na področju človekovih pravic in okoljevarstva pri nabavi izdelkov.

Skupina Lidl je že vrsto let aktivna na področju okoljskih in družbenih standardov, človekovih pravic in preprečevanja korupcije: z različnimi iniciativami si na primer prizadevamo zagotoviti dostojno plačilo, zavzemamo se za varovanje okolja v naših svetovnih dobavnih verigah, zaposlenim omogočamo pravične delovne pogoje.

Našo pridružitev iniciativi UNGC, največji in najpomembnejši svetovni iniciativi za odgovorno vodenje podjetja, vidimo kot nadgradnjo trajnostnih aktivnosti, ki jih že izvajamo. Odgovornost in trajnost namreč ne razumemo le kot obljubo – za nas predstavljata zavezo za delovanje in sta ključni za nadaljnjo rast in razvoj podjetja.

Iniciativa Združenih narodov Global Compact (UNGC)

Iniciativo UNGC sestavlja deset načel za odgovorno vodenje podjetja s področij človekovih pravic, delovnih standardov, podnebja in boja proti korupciji. Načela iniciative UNGC razumemo kot dodatne smernice pri našem prizadevanju za doseganje dobrobiti človeka in okolja.

Deset principov UNGC

1.    Podjetja morajo podpirati in spoštovati varstvo mednarodnih človekovih pravic.
2.    Podjetja morajo preprečevati kršenje človekovih pravic.
3.    Podjetja morajo varovati svobodo združevanja in priznavati pravice kolektivnega pogajanja.
4.    Podjetja se morajo zavzemati za odpravo vsakršnih oblik prisilnega dela.
5.    Podjetja se morajo zavzemati za odpravo otroškega dela.
6.    Podjetja se morajo zavzemati za odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in delu.
7.    Podjetja morajo pri obravnavi okoljske problematike slediti načelu previdnosti.
8.    Podjetja morajo sprejemati pobude za večjo okoljsko ozaveščenost.
9.    Podjetja morajo pospeševati razvoj in širjenje okolju prijaznih tehnologij.
10.    Podjetja se morajo zavzemati za preprečevanje vseh vrst korupcije, vključno z izsiljevanjem in podkupovanjem.