Podnebno nevtralni izdelki

Podnebno nevtralni izdelki

V Skupini Lidl vzdržujemo visoke standarde izdelkov, kar vključuje tudi kakovostno trajnostno ponudbo. Zaveze za kakovost pa lahko izpolnjujemo samo s prevzemanjem odgovornosti za izdelke na poti vse od vhodnih surovin do prodajnih polic v Lidlovih trgovinah – skupaj s poslovnimi partnerji in z mislijo na človeka in okolje.

Prevzemamo odgovornost

Naša zaveza pri ponudbi
Kupcem želimo ponuditi nabor kakovostnih trajnostnih izdelkov po ugodnih Lidlovih cenah. Pri tem nenehno preučujemo lastno delovanje in iščemo najboljše rešitve - v proizvodnji in v sodelovanju s poslovnimi partnerji vzdolž celotne dobavne verige.

Aktivno spodbujamo varovanje podnebja
Globalno segrevanje ogroža naravne habitate, zato varovanje podnebja jemljemo zelo resno in želimo prispevati k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

S tem, ko je Skupina Schwarz pristopila k pobudi Science Based Targets, smo se zavezali h konkretnim, znanstveno podprtim podnebnim ciljem in se strateško lotili področja varovanja podnebja. V tem kontekstu se zavzemamo za raznovrstne ukrepe, kot je na primer okolju prijaznejše delovanje naših poslovalnic, opremljenih s sončnimi elektrarnami in hladilno opremo z minimalnim vplivom na okolje.

Naslednji pomemben gradnik za celostno varovanje podnebja je bolj trajnostna ponudba, zato smo jo obogatili s podnebno nevtralnimi izdelki pod lastno blagovno znamko Vemondo.

Podnebno nevtralni izdelki

Podnebno nevtralni izdelki v naši ponudbi

Kupci lahko podnebno nevtralne izdelke Vemondo najdejo tudi v Lidlovi stalni ponudbi in se pri vsakem nakupu odločijo za podnebju prijaznejše alternative običajnim izdelkom ter tako sami doprinesejo k varovanju podnebja.

Naši kupci se lahko zanesejo na nas – pri kompenziranji toplogrednih plinov v okviru Skupine Lidl sodelujemo z izkušenimi partnerji in izbiramo kompenzacijske projekte v skladu z visokimi standardi kakovosti, kot sta:

S takšnimi in podobnimi projekti v Skupini Lidl izravnavamo emisije, ki nastajajo pri proizvodnji, transportu in odstranjevanju izdelkov. Pri tem pridejo v poštev samo izdelki, ki že v samem začetku povzročajo manj emisij toplogrednih plinov kot njihove alternative - takšen primer je ovseni napitek Vemondo. Vse o z namenom, da našim kupcem na vsakem koraku, ponudimo podnebju prijaznejšo izbiro.

Z uvajanjem podnebno nevtralnih izdelkov v redno ponudbo prispevamo tudi k izpolnjevanju mednarodnega pariškega podnebnega sporazuma. V prihodnje bomo preverjali še dodatne možnosti za preprečevanje, zmanjševanje in kompenziranje izpustov ogljikovega dioksida v dobavni verigi in tako postopoma ponujali vse več podnebno nevtralnih izdelkov.

Vemondo linija