Kakovost in svežina sta na prvem mestu.

Skrb za okolje in naša ponudba

Verjamemo, da mora biti zadovoljstvo kupcev na prvem mestu, zato kakovost in varnost naših izdelkov postavljamo na prvo mesto. Prizadevamo si za visokokakovostne in trajnostne izdelke. Redno in natančno nadzorujemo vse člene svoje dobavne verige ter izbiramo ponudnike z mednarodno priznanimi certifikati.

Naša odgovornost

Naša pestra ponudba

Na vseh korakih logistične verige se trudimo za najboljšo ceno in kakovost. Zato že leta sodelujemo z istimi dobavitelji, kar njim zagotavlja poslovno varnost, nam pa visoko kakovostne pridelke dobrega okusa in visoke kakovosti. Kupcem želimo ponuditi kakovostno in trajnostno ponudbo po ugodnih cenah. Nenehno analiziramo svoja dejanja in stremimo k najboljšim možnim izvedbam - v proizvodnji, v sodelovanju s partnerji in vzdolž celotne dobavne verige.
Kot del naše odgovornosti za trajnostno delovanje smo opredelili sedem področij delovanja, na katere se osredotočamo.

Biodiverziteta

V Skupini Lidl razvili prvi standard biotske raznovrstnosti za konvencionalno pridelovanje sadja in zelenjave. Izguba biotske raznovrstnosti pomeni eksistencialno grožnjo za ekosisteme. Skupina Lidl se kot ponudnik živil zaveda svoje odgovornosti pri ohranjanju ekosistemov. Zato je skupaj z mednarodno priznanimi strokovnjaki za trajnostne prehranske sisteme in kmetijskimi strokovnjaki razvila prvi standard za konvencionalno pridelovanje sadja in zelenjave v Evropi, ki je usmerjen v ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ta standard je oblikovan kot dodaten modul k standardu GLOBALG.A.P. za integrirano kmetijsko pridelavo (IFA), ki je tako vključen v uveljavljen sistem certificiranja.

Človekove pravice

V družbi Lidl se skupaj s poslovnimi partnerji zavzemamo za upoštevanje človekovih pravic v celotni dobavni verigi. Ravnamo se po temeljnih načelih mednarodno veljavnih okvirov, kot so Splošna deklaracija ZN o človekovih pravicah, vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter temeljni delovni standardi ILO.

Podnebje

Nizki toplogredni plini vzdolž celotne dobavne verige - vse do polic in širše - izdelki, ki so izdelani na okolju prijazen način. Tako želimo prispevati k varstvu podnebja.

Krožno gospodarstvo

Iz obstoječih izdelkov želimo pridobiti nove. S sodobnimi postopki recikliranja želimo materiale na koncu njihovega življenjskega cikla ponovno uporabiti in tako še bolj zmanjšati porabo naravnih virov. Preprosto želimo varovati naše okolje.

Surovine

Trajnostno od začetka do konca: Od izvora do končnega izdelka v Lidlu ravnamo odgovorno s svojimi poslovnimi partnerji, zaposlenimi, strankami kot tudi z okoljem.

Sveža voda

Voda je za človeka življenjskega pomena. Za Lidl je ključno, da opazuje ravnanje z vodo preko celotne dobavne verige in upošteva regionalne izzive, zato v ta namen izvajamo t.i. analize tveganja. Na tej osnovi lahko nato skupaj z našimi dobavitelji skrbimo za skrbnejše ravnanje z vodo.

Trajnostno odgovorni izdelki

Z našimi trajnostnimi izdelki lastnih blagovnih znamk skrbimo za odgovorno in pravičnejšo trgovino.