Naša strategija za odgovorno uporabo plastike.

REset Plastic

Naša strategija za odgovorno uporabo plastike

Lidl Slovenija se zaveda svoje odgovornosti do družbe in okolja. Pomembno vlogo pri tem igra tudi odgovorna raba virov. Zato želi Lidl Slovenija do leta 2025 za 20 % zmanjšati delež plastike v embalažah izdelkov lastnih blagovnih znamk ter do leta 2025 doseči, da bodo vse embalaže izdelkov lastnih blagovnih znamk v največji možni meri primerne za recikliranje.

Ti ukrepi so del mednarodne strategije za odgovorno uporabo plastike REset Plastic skupine Schwarz, ki se ji je podjetje Lidl Slovenija kot del mednarodne Skupine Lidl pridružilo. Celostni pristop obsega izogibanje, oblikovanje, recikliranje in odstranjevanje ter inovacije in ozaveščanje. Tako se zmanjša uporaba plastike, cikli pa se sklenejo.

Naši cilji za uporabo plastike

%

Do leta 2025 bo vsa embalaža izdelkov Lidlovih blagovnih znamk narejena iz plastičnih materialov, ki jih bo možno 100-odstotno reciklirati, obnoviti ali ponovno uporabiti.

%

Do leta 2025 zmanjšanje deleža plastike v embalažah izdelkov lastnih blagovnih znamk za 20 odstotkov.

Področja dejavnosti strategije REset Plastic

REset Plastic

REduce (zmanjševanje)
Kadar je to mogoče in trajnostno, se izogibamo plastiki.

REdesign (preoblikovanje)
Izdelke oblikujemo tako, da jih je mogoče reciklirati in skleniti cikle.

REcycle (recikliranje)
Zbiramo, razvrščamo, recikliramo in sklepamo cikle surovin za predelavo.

REmove (odstranjevanje)
Podpiramo odstranjevanje plastičnih odpadkov iz okolja.

REsearch (raziskovanje)
Vlagamo v raziskave in razvoj inovativnih rešitev in ozaveščamo o recikliranju in ohranjanju virov.