Izjava o načelih spoštovanja človekovih pravic

Izjava o načelih spoštovanja človekovih pravic

Naša načela

V proizvodnji hrane in dobrin, ki se prodajajo na policah trgovcev z živili, kot je Skupina Lidl, dela vsak dan na milijone ljudi po vsem svetu. Poleg držav so tudi podjetja odgovorna za zagotavljanje brezpogojnega spoštovanja človekovih pravic v svojih globalnih dobavnih verigah in neposrednih poslovnih odnosih. Zato v Skupini Lidl skupaj s poslovnimi partnerji zagovarjamo spoštovanje človekovih pravic v celotni vrednostni verigi.

Naša korporativna odgovornost je spoštovati in varovati temeljne pravice. Pri tem se naslanjamo na načela mednarodno veljavnih okvirov, kot so Listina ZN o temeljnih pravicah in svoboščinah, Vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter Temeljni delovni standardi Mednarodne organizacije dela (ILO).

Spoštovanje človekovih pravic pomeni tudi zagotavljanje pravičnih zaposlitvenih možnosti za vse ljudi v naših dobavni verigi. Vprašanje enakosti predstavlja torej temelj naše strategije o varovanju človekovih pravic pri nabavi izdelkov. Ženskam v naših dobavnih verigah zagotavljamo enake možnosti pri zaposlovanju in pošteno plačilo ter jih ščitimo pred diskriminacijo in nasiljem. S prizadevanji za enakost spolov v dobavni verigi prispevamo k strateškemu področju poštenega ravnanja. Pošteno ravnanje pomeni tudi to, da zagotavljamo ustrezne delovne pogoje, socialne standarde in zaposlitvene priložnosti za tiste, ki so del naše dobavne verige. Več o naši zavezi glede enakosti spolov v dobavni verigi je na voljo tukaj: Enakost spolov v dobavni verigi (boljsi-svet.si)

Verjamemo, da je pošteno sodelovanje osnova našega poslovnega uspeha. V Skupini Lidl je zato odgovornost v odnosu do ljudi in družbe sestavni del poslovne politike. Kot del Skupine Schwarz se v Lidlu Slovenija zavzemamo za spoštovanje človekovih pravic. Izjava o načelih, ki velja za celotno Skupino Schwarz, je na voljo na dnu te strani, s klikom na gumb.
 

Pritožbeni mehanizmi


Za pravočasno odkritje tveganj v zvezi s kršenjem človekovih pravic, je dostop do učinkovitega pritožbenega mehanizma za zaposlene v svetovnih dobavnih verigah del korporativne dolžnosti skrbnega ravnanja podjetja. V praksi to pogosto predstavlja izzive v globlji dobavni verigi, saj so zaposleni podvrženi različnim vplivom, kot je pomanjkanje jezikovnega znanja, dostop do informacijske tehnologije, kulturne posebnosti, zato jim moramo omogočiti dostop do pritožbenih mehanizmov.
Skupina Lidl si je zadala cilj, kjer s pilotnimi projekti v različnih dobavnih verigah s pomočjo pritožbenih mehanizmov prepoznavamo prilagojene in učinkovite pristope. V prvem koraku smo uvedli mehanizme v treh različnih rizičnih dobavnih verigah.

Jagode iz Španije

Kot del tega pilotnega projekta smo s partnerjem Elevate vzpostavili nov, učinkovit pritožbeni mehanizem za pritožbe za delavce v sektorju jagodičja v Huelvi v Španiji. Mehanizem za pritožbe bo pilotno preizkušen pri izbranih proizvajalcih v okviru sezone pobiranja jagod 2021/2022. Poseben pomen pripisujemo odpravljanju obstoječih ovir za zaposlene pri dostopu do mehanizmov. Le-ti imajo lahko več kanalov za pritožbe, vključno s posebno telefonsko linijo, ki jo vodi usposobljeno osebje, in možnost oddaje pritožb prek aplikacije Whatsapp. Verbalna komunikacija z osebjem dežurne linije je možna v španščini, arabščini in angleščini, pisne pritožbe pa se sprejemajo v katerem koli jeziku. Ob dejstvu, da je večina zaposlenih na lokaciji žensk iz Severne Afrike in Vzhodne Evrope, so vse zaposlene na telefonski liniji ženskega spola. Projekt bomo ob koncu sezone ocenili ter o rezultatih in nadaljnjih korakih tudi poročali.

Palmino olje

Z našimi dobavitelji Griesson – de Beukelaer in Cargill sodelujemo pri pilotiranju učinkovitega pritožbenega mehanizma v sektorju palminega olja. V okviru pilotnega projekta bomo sodelovali z izbranimi dobavitelji palminega olja in njihovimi nasadi, da bi ocenili, ali je pritožbeni mehanizem primeren za nadaljnjo uvedbo v drugih regijah ali v zvezi z drugimi skupinami izdelkov. Pilotni projekt je trenutno v fazi razvoja in bi naj potekal do konca leta 2022.

Kokosovo mleko iz Vietnama

V Vietnamu izvajamo še en mehanizem za pritožbe, ki ga zagotavlja ponudnik storitev Ulula v sodelovanju z amfori. To je mehanizem, ki je preizkušen tako v neživilskem kot v živilskem sektorju. Skupina Lidl v projektu sodeluje s proizvodnjo v sektorju tekstila in kokosovega mleka. Delavcem so v okviru projekta na voljo tudi različni kanali za pritožbe. Ker je v proizvodnem obratu pogosto dejavnih več strank, se pritožbe obravnavajo enotno s sodelovanjem pooblaščene tretje osebe, katera razvije popravne ukrepe. Projekt bo potekal do sredine leta 2022, nato pa ga bodo amfori in njegovi člani ocenili, ter razmislili o nadaljnjem obsegu.