Izjava o načelih spoštovanja človekovih pravic

Izjava o načelih spoštovanja človekovih pravic

Naša načela

V proizvodnji hrane in dobrin, ki se prodajajo na policah trgovcev z živili, kot je Skupina Lidl, dela vsak dan na milijone ljudi po vsem svetu. Poleg držav so tudi podjetja odgovorna za zagotavljanje brezpogojnega spoštovanja človekovih pravic v svojih globalnih dobavnih verigah in neposrednih poslovnih odnosih. Zato v Skupini Lidl skupaj s poslovnimi partnerji zagovarjamo spoštovanje človekovih pravic v celotni vrednostni verigi.

Naša korporativna odgovornost je spoštovati in varovati temeljne pravice. Pri tem se naslanjamo na načela mednarodno veljavnih okvirov, kot so Listina ZN o temeljnih pravicah in svoboščinah, Vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter Temeljni delovni standardi Mednarodne organizacije dela (ILO).

Spoštovanje človekovih pravic pomeni tudi zagotavljanje pravičnih zaposlitvenih možnosti za vse ljudi v naših dobavni verigi. Vprašanje enakosti je torej poudarek naše politike na področju človekovih pravic. Ženskam v naših dobavnih verigah zagotavljamo enake možnosti pri zaposlovanju in pošteno plačilo ter jih ščitimo pred diskriminacijo in nasiljem. S prizadevanji za enakost spolov v dobavni verigi prispevamo k strateškemu področju poštenega ravnanja. Pošteno ravnanje pomeni tudi to, da zagotavljamo ustrezne delovne pogoje, socialne standarde in zaposlitvene priložnosti za tiste, ki so del naše dobavne verige. Več o naši zavezi glede enakosti spolov v dobavni verigi je na voljo tukaj: Enakost spolov v dobavni verigi (boljsi-svet.si)

Verjamemo, da je pošteno sodelovanje osnova našega poslovnega uspeha. V Skupini Lidl je zato odgovornost v odnosu do ljudi in družbe sestavni del poslovne politike. Kot del Skupine Schwarz se v Lidlu Slovenija zavzemamo za spoštovanje človekovih pravic. Izjava o načelih, ki velja za celotno Skupino Schwarz, je na voljo s klikom na spodnji gumb.